CADA GOTA COMPTA

gener de 2017 Vedruna
0 Comentaris Mobile Learning Awards 2017
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Projecte interdisciplinar, pensat per a nens i nenes de Cicle Mitjà. Ideal per treballar dins l'àrea de Coneixement del Medi i que ajuda a desenvolupar sobretot la competència tecnològica, lingüística i la d'aprendre a aprendre. Ha estat un gran treball cooperatiu, tant en l'àmbit de petits grups, com de treball internivells. I per descomptat ha estat "l'excusa" per utilitzar la tecnologia digital, no com a fi , sinó com a recurs per aprendre. Hem utilitzat internet com a font d'informació , però també hem estat capaços de ser-ne creadors.

Objectius

 • Plantejar-se interrogants sobre L’ESTALVI DE L’AIGUA , obtenir informació i comunicar-ne els resultats .
 • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització del treball d’investigació sobre L’AIGUA , utilitzant els recursos digitals de forma eficient.
 • Dissenyar màquines simples. Utilitzant el Lego Wedo i la programació scratch per observar i identificar les propietats de l’aigua i relacionar-les amb els seus usos més freqüents
 • Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les diferències amb respecte i tolerància.
 • Observar i identificar les propietats de l’aigua i relacionar-les amb els seus usos més freqüents

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Posada en comú inicial i recerca d’informació. Primera pluja d’idees i coneixements previs. Seguidament recerca d’informació sobre què és l’aigua, les seves propietats, etc. decantem la informació cap a grans preguntes , la resposta de les quals no es troba implícitament a Internet.
 2. Copsar l'opinió del nostre entorn. Saber quanta aigua gastem a l'escola fent càlculs i enquestes, dissenyar formularis i sortir al carrer a saber l'opinió de la gent del poble. Amb els resultats expressats en gràfiques i ben analitzats, debatem què podem fer per estalviar aigua, quines mesures podem prendre i fem un decàleg per estalviar aigua, que consciència i sensibilitza encara més els alumnes sobre l'escassetat de l'aigua.
 3. Treballem les propietats de l'aigua. Reforcem el que hem anat aprenent de l'aigua i fem experiments a l'hora de taller d'anglès, creem esquemes i fem difusió del cicle de l'aigua
 4. Dissenyem un invent que ajudi a estalviar aigua i reforcem la necessitat de fer un bon ús de l'aigua. Els invents els fem amb diferents recursos: amb material de desús, imatges, vídeos, Scratch o Lego Wedo
 5. Atenem les diferents intel·ligències múltiples. Els grups d'experts (cada alumne escull a quin grup vol treballar) fan una d'aquestes tasques: Geolocalització de fonts. Mitjançant eines com Google Maps, localitzar les fonts més properes (barri, poble i comarca). Centrant tota l'atenció al poble de Ripoll i la comarca del Ripollès. Cartells publicitaris. Elaboració de cartells mitjançant programes com Lucidpress o Pizap per conscienciar tota la comunitat educativa del malbaratament de l'aigua. Aquests cartells seran penjats més tard. Vídeo-clip. Crear un espot publicitari de 30' manifestant els problemes i les solucions del malbaratament d'aigua. La mascota. Creació d'una mascota relacionada amb l'aigua mitjançant el programari TINKERCAD per realitzar impressions 3D. Un cop fetes, imprimir-les. La cançó. Convertir una cançó coneguda en una explicació del cicle de l'aigua. Cançó proposada: "Sense tu". L'auca. Elaborar una auca enfocada a la conscienciació i el consum d'aigua. Reportatge fotogràfic. Fer-se preguntes sobre ON podem trobar aigua i observar com és l'estat en què es troba.
 6. Fem difusió de tot el treball. Fem una exposició interactiva de tot el que hem treballat, oberta a altres alumnes de l'escola i als pares.

Observacions

Després de tres mesos de treball, la valoració és totalment positiva . "Cada gota compta" ha estat el treball de benvinguda al nou curs i al nou cicle. Hem provocat que els nostres alumnes es plantegessin preguntes i en busquessin la resposta de manera creativa i alhora ben fonamentada. Hem treballat a partir dels seus interessos i hem procurat fomentar totes les habilitat i competències possibles, de manera natural i fluïda. Ha estat un treball inclusiu on tots els alumnes hi han pogut aportar i sentir-se part implicada, no han calgut gaires adaptacions, perquè hi havia espai per a totes les maneres de fer i pensar. Sí que destaquem la importància de comptar amb dos mestres per aula, per poder orientar, dirigir i reorientar el treball de cada grup. Sense la tecnologia digital el treball no hauria estat possible. Conèixer noves apps no era el nostre objectiu, però sí que volíem transmetre que cada tasca necessita un recurs diferent. D’aquí se n’ha derivat la gran utilització d’apps que hem utilitzat, i que els mateixos alumnes se les hagin anat “passant” uns als altres. Hem fet d’internet la gran font d’informació del projecte però sobretot ha estat la plataforma de difusió perfecte. La creació del site recollint tot el què hem anat fent ha donat la magnitut que calia al nostre treball. EN DEFINITIVA UN TREBALL TECNOLÒGICAMENT SENSIBLE, perquè per sobre de tot ara donem molt més valor a la frase “CADA GOTA COMPTA...PERQUÈ L’AIGUA ÉS UN BÉ ESCÀS”.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari