Bits i fusta: aprenc a escriure!

febrer de 2019 Escola de Maspujols
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Activitat en la que els alumnes de segon cicle d'Educació Infantil, parvulari de 3 a 6 anys poden aprendre a escriure i a llegir sobre un dispositiu mòbil o una tauleta, a mode de pantalla digital. Mitjançant PicsArt Photo Studio, una app d'edició d'imatges, poden escriure sobre la tauleta i comparar les paraules amb les que els seus mestres han preparat. Identificar cada una de les lletres, i construir manipulativament de nou la paraula gràcies a lletres de fusta, que també es posaran sobre la pantalla. És una activitat basada en el joc manipulatiu i l'ús de les TAC, i pensada per a fomentar la curiositat i acceptar l'error com a eina d'aprenetatge i millora, no només a les escoles, sinó també en família. Activitat d'aprenentatge de les habilitats de lecto-escriptura per mitjà de: * diversos llenguatges (imatges, dibuixos, lletres, paraules) * medis (pantalla digital i lletres de fusta ) * diverses llengües (català, castellà o anglès). Aquesta activitat està ajustada a situacions de comunicació habituals a l'escola i a casa, amb paraules de 3 a 8 lletres. Adaptable a alumnes amb altes capacitats en parvulari, o alumnes amb necessitats educatives especials d'altres cicles de la primària.

Objectius

 • Desenvolupar habilitats de comunicació, relació, expressió, comprensió de pictogrames i paraules curtes en diverses llengües
 • Progressar en la comunicació i l’expressió per mitjà de diverses llengües (català, castellà o anglès) i llenguatges (imatges, dibuixos, lletres, paraules) ajustada a situacions de comunicació habituals a l'escola i a casa, en diversos idiomes
 • Adquirir habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió, la comunicació, i el pensament racional mitjançant l'ús de les TAC.
 • Afavorir que l'infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, descobrint, experimentant, i manipulant. Fomentar la curiositat i acceptar l'error com a eina d'aprenetatge i millora.
 • Assolir les competències bàsiques en les TAC durant la primera etapa educativa, afavorint l'ús educatiu de tauletes i dispositius mòbils.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. DOCENT: Creació d'una bateria de paraules de 3 a 5 lletres, de 6 a 8 lletres i de més de 8 lletres
 2. DOCENT: Creació d’una base de dades d’imatges. Be extretes de Pixabay, o bé creades com a PICTOS amb la pròpia APP mitjançant l´opció de dibuix .
 3. DOCENT: Creació de fotos unint la imatge i la paraula escrita amb el Giny de TEXT de l’APP, per a cada una de les paraules de la bateria. I conservació en el dispositiu mòbil/tauleta. La lletra i la tipologia, i el color les tria el docent,
 4. DOCENT: Carregar al dispositiu el programa i la foto (imatge+lletres de la paraula), i oferir-li el dispositiu a modus de pantalla digital a l’alumne. Treball segons les necessitats: identificació de la primera lletra, identificació de la paraula, etc.
 5. DOCENT: Entrenament en l’ús del programa. Es molt intuïtiu i no cal saber llegir ni escriure.
 6. ALUMNE: Escriure amb el mode de dibuix, i amb el dit, les lletres de la paraula. En cas d’error, fer un enrere i tornar a reescriure. Comparar la paraula escrita a la pantalla, amb la que ell acaba d’escriure. Autogestió de l’espai disponible.
 7. ALUMNE: Cerca de les diverses lletres físiques de la seva paraula, en els abecedaris de fusta. I construcció sobre la pantalla, controlant la direcció i el sentit de les lletres de fusta
 8. ALUMNE: Comparació de la paraula escrita pel docent, la seva i la de fusta. Lectura en veu alta.
 9. DOCENT: Avaluació dirigida Avualuació per parells: Alumne alumne. Treball cooperatiu i col·laboratiu Avaluació clàssica: Alumne- Professor: Control temporal, control de l’evolució de l’alumne en el procés de lecto-escriptura. Autoavaluació: Com ho he fet avui? He pogut escriure la paraula, o em faltava espai? He posat totes les lletres bé? Estic satisfet? Ho vull repetir?
 10. NUCLI FAMILIAR: Pot ser una bona activitat de reforç per a fer fora de l'escola, en forma d'aprenentatge basat en el joc.

Autor

Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius

Paraules Clau

lectura
escriptura
pictogrames
visual i plàstica
infantil
inclusió
diversitat
Dislèxia
disgrafia
llengua estrangera

Observacions

En l'aula de segon cicle d'Educació Infantil, parvulari de 3 a 6 anys, pot ser utilitzat com a eina de lecto-escriptura i identificació de pictogrames, amb acompanyament i tutorització de l'equip docent No és necessària una formació prèvia en TIC/TAC ja que es tracta d'una aplicació molt intuïtiva.. Dispositiu: tauleta/ teléfon mòbil utilitzat a mode de pantalla digital. Amb l'app s'ha o bé creat un pictograma de la paraula a escriure, o s'ha buscat una fotografia a PixaBay sense copyright. Sobre la imatge, el docent ha escrit una paraula amb el giny de Text, amb lletra de pal. L'alumne ha reproduït la paraula escrivint-la, amb el giny de Dibuix de l'App. Permet esborrar en cas d'error o tornar enrere. L'alumne fa una autogestió de l'espai, i amb un mínim entrenament, comprèn com funciona l'aplicació. Finalment amb diversos abecedaris de lletres de fusta, l'alumne cerca les lletres en una safata, i i sobre la tauleta, construeix la paraula, lletra a lletra. Les pot comparar amb el PICTO-LLETRA DOCENT-LLETRA ALUMNE I LLETRA DE FUSTA Treball de comprensió, lecto-escriptura, millora del grafisme, psicomotricitat fina, ús de tecnologia, per alumnes de segon cicle d'infantil. El treball es pot clonar a casa amb les famílies, mitjançant un aprenentatge basat en el joc. Adaptable a alumnes amb necessitats educatives especials, nouvinguts, o amb dislèxia o disgrafia, en altres cicles de la primària. Els alumnes i famílies, també veuen els dispositius mòbils com una eina d'aprenentatge i no només d'oci.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari