Big band bots: Els robots a l’aula de música

gener de 2018 Escola Pereanton
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Cantar a l'uníson, a cànon o a veus, tocar un instrument, ballar, marcar la pulsació o el ritme d'una audició... Són activitats habituals que es fan, dia sí i dia també, a les aules de música dels nostres centres. Però... i si plantegem als nostres alumnes que per un dia no siguin ells els qui cantin, ballin, toquin, escoltin... Sinó que ensenyin/programin un robot per a fer aquestes activitats? Aquest és un dels objectius del projecte "Big Band Bots: els robots a l'aula de música": Introduir el llenguatge de programació i la robòtica en projectes STEAM. Proposem als alumnes que facin sonar i ballar els robots, transmetent els seus coneixements o intencions musicals mitjançant ordres degudament pensades i seqüenciades. Per aquest projecte es faran servir els robots "Edison", uns robots programables molt econòmics i compatibles amb LEGO. L'entorn de programació és senzill, intuïtiu i gratuït. L'únic límit per programar aquestes màquines és la imaginació dels artistes!

Objectius

  • Respondre davant reptes i projectes de caràcter musical i tecnològic aplicant els coneixements adquirits.
  • Cercar solucions adients a problemes concrets i estructurar-los mitjançant les eines de què es disposen.
  • Practicar el raonament deductiu.
  • Treballar en equip i cooperar entre diferents disciplines.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Es crea un debat/tertúlia a l'aula per poder confeccionar una llista de paraules que reflecteixin, des del punt de vista dels alumnes, els aspectes més rellevants de la música a l'Escola. Es confecciona un núvol d'etiquetes amb aquestes paraules.
  2. Es planteja el següent repte als alumnes: que aconsegueixin que els robots facin les accions més destacades en el núvol d'etiquetes. Com pot ser: cantar, ballar, tocar una melodia o instrument.
  3. Es creen petits grups de treball a partir dels interessos de cada alumne. Cada grup defineix el seu full de ruta: què vol aconseguir, què necessita, com es reparteixen les tasques i com ho duran a terme. Les sessions següents es dediquen a tasques molt diferents segons l'acció que s'ha plantejat cada grup: - Cerca de músiques i partitures. - Anàlisi de les cançons per determinar tempos, durades, tessitures, estructura... - Cerca de materials per construir elements que no són propis del robot: palanques, engranatges, baquetes, suports... - Programació dels robots.
  4. El grup omple la plantilla del projecte amb una doble intenció. Per un costat estructurar i endreçar els passos que han seguit i per altra banda reflexionar sobre el procés. La plantilla recull els següents ítems: - Objectiu a assolir. - Comparativa què faria una persona i què faria un robot. - Descripció de la seqüència de programació. - Dificultats a tenir en compte.
  5. Un cop han finalitzat el projecte, per demostrar que han assolit el repte, enregistren un vídeo i es munta un concert amb tots els robots actuant en directe. Els vídeos enregistrats es comparteixen amb la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o xarxes socials.

Autors

Carles Ceacero

Carles Ceacero

Escola Pereanton
Àgata Medalla Prat

Àgata Medalla Prat

Escola Pereanton
Marta Noró Castells

Marta Noró Castells

Escola Pereanton

Tecnologies Emprades

Edison

Paraules Clau

música
programació
robòtica
STEAM

Observacions

Per a nosaltres és molt important que aquest projecte sorgeixi de l'àrea de música i que esquitxi altres àrees. L'assaig-error és molt important en aquest projecte. Caldrà dedicar alguna sessió a testejar les màquines per veure'n les limitacions, sobretot si l'alumnat no hi està familiaritzat. En l'aspecte musical, caldrà que els infants s'adonin que el robot té una tessitura i uns ritmes limitats, i que això afectarà en la presa de decisions a l'hora de trobar o d'adaptar una música. Pel que fa al moviment, s'hauran d'adonar que, per aconseguir els seus objectius hauran de jugar amb la velocitat dels motors i amb la durada per trobar el moviment desitjat.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari