Beebots als grups interactius!

juny de 2018 Escola Jacint Verdaguer
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Matemàtiques
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquestes simpàtiques abelles estan presents en molts centres educatius. Habitualment es fan servir dins l'aula (alumnat-mestres) com a element motivador per presentar altres continguts i per iniciar l'alumnat d'infantil en els primers conceptes de programació. Aquesta experiència en aules de 1r de primària proposa una fórmula per no deixar de banda les famílies en tot aquest procés inicial, per tal de compartir des d'un inici amb elles el valor pedagògic i el potencial que pot aportar el pensament computacional, la robòtica i la programació a la formació integral de qualsevol alumne del SXXI.

Objectius

 • Interpretar posicions relatives a l’espai, en referència a un mateix i a altres punts.
 • Descriure la direcció en els desplaçaments a l’espai.
 • Representar i elaborar itineraris senzills, laberints o plànols.
 • Visualitzar i descriure el camí seguit en un itinerari senzill abans de realitzar-lo.
 • Comprendre i fer ús del comptatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. SESSIÓ, GRUP, ORGANITZACIÓ: Aquesta proposta es duu a terme dins dels Grups Interactius de matemàtiques de 1r de primària (una tarda de 15 a 16:30h). Cada grup el formen 6 alumnes amb capacitats i interessos heterogenis i 1 adult (primer amb la mestra que fa el modelatge i després el dinamitza un pare/mare del centre que hi participa setmanalment de forma voluntària). Hi ha 4 grups per aula i cada activitat dura aproximadament 15 minuts. Una de les 4 activitats es realitza amb Bee-bots, que és la que expliquem en aquesta experiència. A l'inici de la sessió es recorden les activitats o reptes a realitzar a cada grup interactiu i quan tots els equips han passat per totes les activitats es realitza el tancament en gran grup.
 2. MATERIAL (per a cada 3 alumnes): Targetes dels 10 reptes plastificades, retolador, paper de mans, 1 tapís de 4x4 quadres transparent, quadrats de colors de 15x15 cm per marcar els camins, 1 Bee-bot.
 3. CONEIXEMENTS PREVIS: L'alumnat de 1r del nostre centre ja ha tingut experiències prèvies en l'ús de les Bee-bot a educació infantil. Per tant, coneixen mínimament el funcionament del robot i l'ús bàsic de les seves funcions. També s'ha fet una sessió prèvia amb els pares i mares que dinamitzaran l'activitat, per a que tinguin aquests coneixements previs. Aquesta experiència es presenta en un format de 10 reptes, organitzats amb números en funció de la seva dificultat. Al mateix temps, cada repte es pot complicar o simplificar fent ús del mateix material però canviant l'elecció del recorregut. El grup de 6 alumnes es divideix en 2 sub-grups de 3 nens/es, de tal forma que es treballarà el mateix repte però s'assoliran dues resolucions diferents, que també es poden compartir i comparar. Es permet i s'encoratja a que si un dels sub-grups s'encalla, hi hagi interacció i es demani/ofereixi suport a l'altre.
 4. PAS 1: Traça el recorregut. El grup de 3 nens/es ha de pactar quin és el camí que haurà de seguir la Bee-bot per arribar a la flor. Se'ls suggereix escollir un de senzill per començar, i anar-lo complicant a mesura que es resolen amb àxit els anteriors. Quan l'han pactat, es dibuixa al full plastificat.
 5. PAS 2: Dibuixa la seqüència d'ordres. Ara cal pensar quines instruccions donarem al robot per a que recorri el camí que hem escollit. Si en el moment de pensar-les trobem que els costa molt, se'ls pot suggerir tornar al pas anterior i replantejar el camí traçat.
 6. PAS 3: Comprova! a) Un alumne li ha de dictar a un altre les instruccions per a que les vagi picant a l'esquena del robot. b) El tercer alumne confegirà en el panell transparent de 4x4 caselles una versió "real" del camí que haurà de fer la Bee-bot. Hi col·locarà els punts d'inici, final i el camí que han decidit i tenen dibuixat a retolador. Les accions a) i b) es poden fer alhora (depenent de l'autonomia i la capacitat d'organitzció de l'equip o bé una i després l'altra, amb la participació dels 3 membres del grup.
 7. PAS 4: Replantejament. En cas que la Bee-bot hagi fet el camí tal i com estava previst, es pot passar a un altre repte. Si no hi ha hagut èxit i es comprova que la Bee-bot no arriba a la flor caldrà detectar on hi ha l'error: - Hem plasmat bé al tapís el recorregut que tenim al full del repte? - Hem pitjat bé totes les ordres al robot? - Hem escrit alguna ordre equivocada? Quina? Quan? Aquestes preguntes són les que pot anar guiant l'adult que gestiona l'equip, per tal de que vagin trobant la forma d'aconseguir el repte amb èxit.
 8. ALTRES NIVELLS: El mateix material podria funcionar per a altres nivells, ajustant la dificultat del repte en si, com per exemple: - Podeu trobar un recorregut per arribar a la flor amb una seqüència d'X ordres? - Podeu fer que la Bee-bot arribi marxa enrere?

Autor

Mari Paz González

Mari Paz González

Escola Jacint Verdaguer

Tecnologies Emprades

Bee-Bot

Paraules Clau

grups interactius
Bee-bots
matemàtiques

Observacions

Donat al límit de 5, els objectius que hem posat prèviament es refereixen a l'àmbit matemàtic del cicle inicial. No obstant, amb aquesta experiència es treballen altres competències com són les d'APRENDRE A APRENDRE: Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentage en grup: Expressar les idees, criteris, propostes i dubtes propis. Escoltar les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres. Definir i compartir objectius de grup assolibles. Assumir i associar els diferents rols i tasques per aconseguir els objectius com a grup.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari