Avui parlo jo

gener de 2017 Escola Santa Margarida
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Exposicions orals individuals gravades amb un dispositiu mòbil i penjades al bloc de l'escola per poder-les analitzar i avaluar.

Objectius

 • Saber parlar bé; pronunciar i entonar correctament; fer ús d'un registre adequat
 • Estructurar la presentació (saludar, presentar-se, parlar del tema i acomiadar-se)
 • Usar un lèxic i unes estructures morfosintàctiques apropiades
 • Mantenir el contacte visual
 • Controlar el llenguatge corporal

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Escollir un objecte personal que tingui valor sentimental
 2. Preparar el guió de l'exposició oral seguint determinades consignes: s'ha de fer en llengua castellana/catalana, la ponència ha de durar entre 2 i 5 minuts, s'ha de parlar de determinat tema, cal seguir l'estructura treballada (saludar, presentar-se, parlar del tema i acomiadar-se)...
 3. Revisar el guió: Evitar ometre parts del discurs, usar lèxic adequat i evitar repeticions.
 4. Assajar l'exposició oral diverses vegades
 5. Gravar l'exposició oral amb un dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) tantes vegades com calgui fins que els agradi com ha quedat
 6. Enviar la gravació al correu de l'escola a l'atenció de la mestra que imparteix l'expressió oral.
 7. Penjar les exposicions orals al bloc de l'escola (mestra)
 8. Visionar les expressions orals de tots els companys
 9. Avaluar les expressions orals de 5 companys de classe, adjudicats per la mestra, seguint el guió
 10. Autoavaluar la pròpia expressió oral seguint el guió

Autor

Marta Ferrer Ventura

Marta Ferrer Ventura

Escola Santa Margarida

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Expressió oral

Observacions

L'ús de dispositius mòbils per al treball de l'expressió oral va néixer de la necessitat. Per una banda, amb una sessió setmanal de 45 minuts només ens donava temps de fer una exposició oral per alumne, màxim dues, cada curs, tenint en compte que després les avaluàvem conjuntament entre tots (mestra i alumnes). Per l'altra, en el moment d'avaluar l'expressió oral realitzada per cada alumne/a ens adonàvem que no havíem tingut temps de fixar-nos en tots i cadascun dels aspectes a valorar. Per això va sorgir la proposta de gravar les ponències. Per una banda ens permetia fer moltes més expressions orals al llarg del curs, atès que les preparaven a casa, i, per l'altra, ens permetia fer avaluacions molt més acurades i objectives de cadascun dels nostres companys o de nosaltres mateixos, ja que les podíem veure tantes vegades com fes falta fins a tenir tota la informació necessària per a realitzar l'avaluació. De fet, d'aquesta manera podem fer expressions orals presencials a l'aula i també en format vídeo, tant a l'aula amb la tauleta com a casa amb mòbil o tauleta.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari