Avaluem els riscos laborals i posem en marxa un protocol d'evacuació en entorns 3D

novembre de 2019 Institut Martí l'Humà
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta pretén endinsar l'alumnat en un entorn 3D basat en un lloc real, perquè pugui navegar-hi per explorar les zones de treball i experimentar la feina de qui identifica i avalua els riscos laborals elementals d'un lloc de treball (nivell bàsic segons RD 39/1997 dels CFGM i CFGS), proposa un protocol d'evacuació en cas d'emergència i una actuació en primers auxilis pròxima a la realitat.

Objectius

 • Ser capaços d'identificar i avaluar els riscos laborals d'un lloc de treball en un entorn virtual 3D, així com proposar mesures correctores per aquests.
 • Ser capaços d'utilitzar les aplicacions TAC (l'app BIMx) i els dispositius TIC necessaris (telèfons mòbils, tauletes i PC) per navegar i explorar els riscos laborals que ofereix l'entorn virtual 3D.
 • Demostrar la capacitat d'interactuació amb la resta de companys/es del grup classe i del professorat per extreure la informació necessària per identificar i avaluar els riscos professionals d'un entorn 3D basat en llocs reals.
 • Identificar la senyalització d'emergència en un entorn 3D i proposar l'evacuació d'aquest en cas de que es doni una situació d'emergència, així com les actuacions de primers auxilis a les persones accidentades durant la simulació d'aquesta situació.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es constitueixen grups de 4 persones integrants cadascun. Se'ls faciliten recursos TIC (telèfon mòbil amb ulleres de realitat virtual - VR, tauletes i PC) amb l'aplicació BIMx (que carrega un entorn virtual 3D) instal·lada.
 2. Cada grup de treball se li assigna una habitació de l'edifici (que és un Hospital). La sala d'espera del centre sanitari. La sala de treball del personal administratiu. L'habitació de la planta d'hospitalització. La cuina. Un quiròfan. Una zona amb aparells de raigs X.
 3. S'encomana als grups observar l'entorn 3D, recollir informació sobre els riscos i factors de risc existents, llegir la informació sobre el nombre d'accidents i lesions que hi ha hagut en l'últim any en aquell entorn i interactuar amb el professorat per resoldre els dubtes que es generin.
 4. Elaboració d'una taula amb els riscos i factors de risc identificats pel lloc de treball analitzat, amb les mesures correctores, segons el que s'ha estudiat en les sessions teoricopràctiques de classe.
 5. Es demana analitzar els senyals d'emergència que troben en cadascuna de les zones que s'han encarregat segons cada grup, i reproduir-les amb el seu significat en consonància amb la zona de treball on es troben.
 6. Es lliura un plànol de la planta on es troba cada grup i es proposa, segons el que s'ha estudiat en les sessions teòricopràctiques de classe, l'elaboració d'un protocol d'evacuació en cas d'emergència en aquesta zona. La situació d'emergència es reprodueix en un vídeo, per cada zona que li hagi tocat a cada grup. Aquests el tenen disponible en el seu dispositiu TIC.
 7. Es demana proposar una actuació de primers auxilis -segons el que s'ha estudiat a les classes de l'assignatura- per persones ferides que hi hagi en cada zona, i cada grup analitzarà la que li toqui (persona ennuegada, persona que respira però no està conscient, persona que està inconscient i no respira, una persona pàl·lida i que li surt sang del nas i una persona que presenta una hemorràgia forta al braç).
 8. Posterior exposició de cada projecte a través de diapositives interactives Genial.ly.

Autor

Àlex Revelles Andreu

Àlex Revelles Andreu

Institut Martí l'Humà

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

FOL
Formació i orientació laboral

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari