Aula interconectada amb la gamificació.

octubre de 2016 Escola Valldeflors
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Partint des de la donada d´alta a l´aplicació d´aula ClassDojo de tots els/les alumnes, es plantejen activitats de diverses àrees per treballar tant a l´aula com des de casa a un dispositiu mòbil (Kahoot, Socrative, aplicacions on-line per "jugar" amb les taules de multiplicar. També es penja a la història de la classe les presentacions (Power Point, Powntoon, petites edicions de vídeo) que els/les alumnes fan a medi.

Objectius

 • Ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs.
 • Integrar l´alumnat amb dificultats d´aprenentatge o aquells susceptibles de patir una escletxa digital.
 • Reforçar i ampliar els aprenentatges treballats a l´aula de manera ordinària.
 • Desenvolupar habilitats i destreses de treball cooperatiu i tecnològiques

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es dona d´alta a tot l´alumnat mitjançant un mail, i s´instal.len l´APP a l´Smartphone dels pares. (Inici de curs).
 2. S´editen els comportaments a avaluar, i es projecta als alumnes a la PDI per a que coneguin el seu funcionament.
 3. El mestre va incorporant des de l´aplicació, enllaços a Kahoot. (Plurals, taules de multiplicar...) i el seu corresponent PIN per poder "jugar".
 4. Els dies de cumpleanys, els alumnes preparen una presentació amb la web Tool , Powntoon per felicitar al company/a, que posteriorment es penja al youtube i es passa l´enllaç a totes les famílies.
 5. Al segon trimestre hem incorporat l´APP Socrative per repassar els dies previs a examen des de casa. Es passa als pares per missatge intern l´hora que el docent estarà conectat i el codi de Classroom, els alumnes fan les activitats i poden comunicar-se individualment per Classdojo amb el mestre.
 6. A l´assignatura de Medi es treballa per projectes. Per grups fan cerca de la informació, i la porten a classe en format powerpoint i són ells els que expliquen als seus companys/es el que han trobat. (Flipped ClassRoom).
 7. A classe disposem de 14 tablets, que en tot moment poden ser agafades com a eina de cerca i es fan servir també per matèries on es treballen amb APP´s específiques.

Observacions

No fiquem temporització, ja que l´objectiu és que sigui la manera de funcionar durant tot el curs.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari