Astro Pi

maig de 2017 Institut de Terrassa
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Astro Pi és una activitat proposada per l'Agència Espacial Europea i la fundació Raspberry Pi per tal promoure l'ús de la plataforma Raspberry Pi (Mòdul Astro Pi) en el context de ciències de l'espai. En concret es tracta de realitzar un programa amb llenguatge Python sobre el mòdul Astro Pi que ens va proporcionar l'ESA. Al participar en l'activitat organitzada per l'ESA existia la possibilitat d'estar seleccionat per tal de posar en funcionament el programa en condicions reals en l'Estació Espacial Internacional en un altre mòdul Astro Pi. El nostre programa va córrer en condicions reals el dia 2 de maig de 2017.

Objectius

 • Estudi de ciències de l'espai. Estudi de mecànica orbital. Estudi de les condicions que es poden trobar en l'Estació Espacial Internacional.
 • Estudi de llenguatge de programació Python i diverses tècniques de programació.
 • Muntatge de mòdul Astro Pi, muntatge mecànic, elèctric i electrònic.
 • Realització de proposta de programa i explicació del mateix en anglès, ja que es tracta d'una activitat proposada per l'ESA.
 • Realització de l'estudi i avaluació de resultats obtinguts amb mesures reals.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Proposta de participació en activitat Astro Pi organitzada per l'ESA. Explicació de l'activitat. Fer pluja d'idees per tal de fer la proposta a l'ESA dels objectius que es volen investigar per part del nostre equip de treball. Realitzar proposta d'investigació per part del nostre grup de treball.
 2. Les nostres propostes varen ser fer que el mòdul Astro Pi fes la detecció d'un astronauta dins del mòdul Columbus (Com a proposta comú a tots els equips participants en l'activitat) i també volíem fer l'estudi de la maniobra de re-posicionament. Per tant vam haver de fer estudi de mecànica orbital per saber les característiques de la maniobra de re-posicionament i també vam haver d'estudiar les condicions interiors de l'Estació Espacial Internacional per tal de saber com es podrà fer la detecció d'un astronauta.
 3. Impressió del mòdul Astro Pi amb impressora 3D.
 4. Muntatge del mòdul astro Pi. Muntatge mecànic, elèctric i electrònic.
 5. Aprendre a programar Python. També aprendre tècniques de programació com programació modular i estructurada. Realització del programa que faria la detecció de l'astronauta i també mesures de les acceleracions que es troben en l'ISS.
 6. Testeig del programa en condicions de la Terra. Extrapolació de resultats per tal de fer el funcionament en condicions de no gravidesa.
 7. Realitzar la proposta de programa i les explicacions en anglès per tal de poder ser seleccionats per part de l'ESA per tal de poder fer funcionar el nostre programa en la ISS. El programa va poder funcionar en condicions reals el 2 de maig de 2017.
 8. Amb els resultats obtinguts es va poder fer estudi i avaluació dels resultats obtinguts. Determinant que es va poder detectar l'astronauta.
 9. També es van realitzar presentacions en diverses fires de projectes d'estudiants.

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari