ART 360.

setembre de 2017 Vedruna Vall
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

ART 360 podria ser una iniciativa d'un centre però presentem la de l'alumnat i docents de tots els centres de Vedruna Catalunya Educació que han dut a terme ART 360. La finalitat d'aquest projecte és introduir l'alumne en entorns multisensorials on podrà interactuar amb obres d'art arquitectòniques i obres plàstiques, en un ambient artificial que estimula l'aprenentatge. Mitjançant la realitat virtual i la comunicació digital els alumnes estudien una obra arquitectònica propera a l'entorn de la seva escola a partir de tres àmbits: històric i social (treball del context històric i arquitectònic) tecnològic (gravació i edició en 360 i gestió de dades a l'aplicació) i artístic (anàlisi formal de l'edifici i recreació escultòrica). Mitjançant la creació d'una app col·laborativa i oberta a tothom (Vedruna Art360) esdevenen creadors de continguts i interactuen amb el context i teixit social. Els alumnes georeferencien una localització interessant i poc coneguda o treballada abans del projecte i en generen el contingut i els enregistraments en 360 , que acaben pujant a l'app ART360. El projecte té com a finalitat entendre l'EQUIP i la XARXA com a una possibilitat per posar a l'abast de tots els alumnes, els recursos i mitjans tecnològics. Només si compartim sumem.

Objectius

 • Emprar la tecnologia i la realitat virtual per a compartir amb tot el teixit educatiu i social edificis arquitectònics de rellevància.
 • Entendre l'art com a font inspiradora i estimuladora de creativitat i fusionar-lo amb la tecnologia a través de la creació d'escultures i l'enregistrament de vídeos.
 • Conscienciar-se de la importància i possibilitats de la tecnologia com a eina per a desenvolupar contingut, crear vincle amb l'entorn i enregistrar dades del patrimoni i llegat del país.
 • Treballar habilitats, competències i continguts transversals que poden aplicar-se a múltiples disciplines: creació, manipulació i edició de vídeos en 360, recreació d'escultures a partir de l'art com a font inspiradora, realitzar textos en diverses llengües...
 • Incentivar la col·laboració, el treball en equip i xarxa com a eina per a avançar com a comunitat educativa i per a vincular el fet educador amb l'entorn i realitat social.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. FASE PRELIMINAR del treball en xarxa. Preparar la plataforma. Creació de l'app Vedruna Art360 a través de l'App Inventor (Gestió de pantalles, Treball amb les Fusion Tables, Disseny Prototipatge I Fase final)
 2. FASE PRELIMINAR del treball en xarxa Compartim el projecte amb els docents de tecnologia, ciències socials i visual i plàstica dels 36 centres. Workshops de presentació de materials, gestió de continguts i seqüenciació d'activitats. Elaboració i presentació d'un Sites que engloba el material del projecte i dades de gestió, com la temporalització de les càmeres 360 que compartirem així com materials i recursos per a desenvolupar el projecte i fer-ne el seguiment en línia.
 3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A CADA CENTRE 1. TREBALL HISTÒRIC I SOCIAL a) Conversa i debat d'aula per escollir l'edifici a treballar. b) Treball del context cronològic, cultural i històric de l'edifici escollit. c) Anàlisi de l'obra d'art arquitectònica d) Visita a l'edifici i elaboració de la fitxa-base de dades amb informació d) Realització del guió per a l'àudio del vídeo 360.
 4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A CADA CENTRE 2. TREBALL ARTÍSTIC a) Familiarització amb l'escultura. Breu exercici de creació de l'escultura. Els límits de l'escultura: una presentació per a informar-se, formar-se i inspirar-se b) Treball de taller: pensar l'obra, els materials, les eines i el procés de construcció. Comencen a crear amb els primers materials. c) Visita a l'edifici d) Posada en comú dels colors, les formes i les línies després de la visita a l'edifici. Es crea una fitxa individual amb el material recollit. e) Treball de taller: definir l'obra, els materials, les eines i el procés de construcció. f) Treball de taller: disseny i maquetació final. g) Presentació del treball escultòric i enregistrament del vídeo 360 amb els productes dels alumnes.
 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A CADA CENTRE 3. TREBALL TECNOLÒGIC a) La càmera 360 : funcionament. Primers enregistraments b) Els vídeos 360 : enregistrament, edició i creació. Apps i recursos c) Primeres proves d'enregistrament a l'edifici d) Enregistrament del vídeo 360 a l'edifici escollit e) Edició i producció d'àudio i vídeo f) Publicació a la xarxa i a l'app ART360 del vídeo enregistrat de l'edifici i del vídeo que conté el treball artístic dels alumnes.
 6. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A CADA CENTRE 4. VISITES A L'EDIFICI (simultani al treball dels altres àmbits) a) Primer contacte per a treballar-ne la base de dades des del vessant històric b) Visites posteriors per a observar-lo, tocar-lo, fotografiar-lo i dibuixar-lo c) Visites per a realitzar-ne l'enregistrament
 7. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A CADA CENTRE 5. FASE FINAL Selecció del millor enregistrament 360 de l'edifici per equips. Selecció del vídeo 360 amb el treball escultòric Introducció de continguts a l'app ART 360

Autors

Maikel Blanco Merayo

Maikel Blanco Merayo

Vedruna Vall
Montserrat Jímenez Vila

Montserrat Jímenez Vila

Vedruna
Àlex Trepat

Àlex Trepat

Vedruna Balaguer

Paraules Clau

Realitat Virtual Immersiva
Video360º
app inventor
plataforma col·laborativa
multidisciplinar

Observacions

a) Aquest és un projecte que han dut a terme alumnes de 6è de primària en alguns casos i de 3r d'ESO en d'altres. La seqüenciació i dificultat de les activitats pot adaptar-se al nivell de l'alumnat. b) Les activitats descrites es duen a terme simultàniament des dels tres àmbits de coneixement. c)S'ha descrit la seqüenciació que portaria a terme un únic centre. Per a crear el projecte en xarxa són importants les fases prèvies de manera que es puguin establir la metodologia de treball i la gestió i planificació d'activitats per tal que tinguin un rerefons comú. d) És un projecte viu iniciat el setembre de 2017 a tots els centres de Vedruna Catalunya ( que engloben tipologies i contextos molt variats). Va creixent amb les aportacions de diferents grups d'alumnes i docents

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari