Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 1 durant la sessió Edu_Hack 2016

Appchoose


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Metodologia(s)
Aprendre fent
Aprenentatge entre iguals

Descripció general

Involucrar, acompanyar, conèixer i identificar aplicacions adients i útils per l'ús de dispositius mòbils per part de mestres i alumnes.

Objectius d'aprenentatge

 • Aprendre a utilitzar els dispositius mòbils.
 • Cercar, discriminar i triar APPs útils en l'entorn del professorat i l'alumnat.
 • Emprar les APPs triades com a recurs i eina per a millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Desenvolupar l'esperit crític.
 • Actualitzar i descobrir noves APPs.

Seqüenciació

 1. Formació entre iguals: - Jugar, fer ús de dispositius mòbils. - Aprendre a utilitzar el Playstore (descarregar, instal.lar, actualitzar...).
 2. Cercar i discriminar aplicacions establint un objectiu de cerca.
 3. Selecció i tria d'aplicacions segons l'objectiu plantejat: - Anàlisis, avaluació i classificació mitjançant una aplicació en línia (web) o una APP (Kahoot, Socrative, ...) a partir d'uns paràmetres preestablerts.
 4. Implementació de l'aplicació a l'aula.
 5. Avaluació de l'APP mitjançant una rúbrica: comprovar si s'han complert les expectatives.

Innovació

- Ús dels dispositius mòbils com a recurs i eina per la discriminació i tria d'aplicacions - Ús d'una APP o una web per analitzar l'aplicació en el propi entorn (professorat/alumnat). - Fomenta la formació entre iguals.

Avaluació

Autoavaluació de l'alumne: - Treball cooperatiu. - Adequació de l'aplicació triada amb l'objectiu plantejat. Avaluació de l'alumne per part del professor: - Treball cooperatiu. - Adequació de l'aplicació triada amb l'objecti plantejat. - Capacitat de l'alumne en fer un raonament crític.

Gestió de l'alula

Interacció entre iguals. Agrupacions diverses segons l'activitat.

Participants

Ana Belén Arroyo

Ana Belén Arroyo

Escola Charles Darwin
Lourdes Barceló

Lourdes Barceló

Daniela Casta

Daniela Casta

Felip Cedeño

Felip Cedeño

Escola Marinada
Cristina Santamaria

Cristina Santamaria

Escola Collaso i Gil

Competències

Àmbits: lingüístic, científic matemàtic, digital, social, coneixement del medi, educació en valors.

Tecnologia & Recursos

Connexió a internet, PDI, projector, dispositius mòbils, ...

Observacions / extres

Compartir experiències mitjançant Simbaloo, Pinterest... Actualització i descobriment de noves aplicacions.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari