Alohomora! Unlocking borders (Obrint fronteres)

gener de 2019 Escola La Benaula
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte "Alohomora; unlocking borders" és una proposta innovadora adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària que integra diferents àrees com l'educació física, visual i plàstica i medi social i natural dins l'àrea de llengua anglesa. L'alumne esdevé membre d'una escola de màgia on-line: "Etwinnwarts", on hauran d'aprendre a treballar cooperativament amb alumnes d'arreu d'Europa, amb els qui hauran de comunicar-se, arribar a acords i dur a terme tot un seguit d'activitats per aconseguir els preuats "Quality coins" (Monedes de Qualitat) i demostrar que el seu equip és un dels millors d'Etwinnwarts. Aquest projecte es dur a terme a la plataforma eTwinning on gaudeix del seu propi Twinspace (blog de projecte)

Objectius

 • Saber utilitzar adequadament eines TAC com : Kahoot!, Voicethread, Thinglink, Pardlet, Pizap, Dotstorming...
 • Potenciar el treball cooperatiu i la comunicació entre els alumnes deixant que siguin ells mateixos els que es coordinin i decideixin el rol de cada un
 • Potenciar les destreses creatives i pensament crític
 • Prendre consciència de que la llengua anglesa és un medi de comunicació real i útil

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. ETWINNWARTS, ACCEPTACIÓ A L'ESCOLA I CONEIXENÇA DELS COMPANYS: Els alumnes són els protagonistes d'una màgica experiència que comença amb la rebuda d'una carta formal via e-mail conforme han estat acceptats a l'escola de màgia Etwinnwarts. Els alumnes coneixeran els seus companys d'escola a través d'una videoconferència on hauran d'endevinar d'on provenen els diferents grups d'alumnes a través de preguntes que només es podran contestar amb sí o no.
 2. QUI ÉS QUI I FORMACIÓ DE GRUPS INTERNACIONALS: Els alumnes es presenten ara ja de manera més individualitzada creant "ID student cards" (carnets d'estudiant d'Etwinnwarts) i collages on descriuen amb imatges les seves aficions o gustos. Es formen grups internacionals d'uns 5 o 6 alumnes de tots els paisos amb els qui hauran de treballar durant tot el projecte i formar la seva propia "house" (casa), a la que hauran de posar un nom, crear un emblema i establir unes normes de grup entre tots.
 3. ART CLASS: (5 Quality Coins) Els alumnes hauran de crear un emblema relacionat amb el nom del seu equip. Hauran de crear, escanejar, penjar i decidir entre tots els emblemes del grup, quin és el que es decideix utilitzar com a emblema de la casa. Els alumnes utilitzen el fòrum de la plataforma eTwinning per comunicar-se entre ells. Els tres primers equips a posar-se d'acord seran els guanyadors de 5 QC.
 4. SPELLS CLASS: Els alumnes hauran de crear un seguit d'encanteris (Spells). Es començarà enviant una carta per grup on els alumnes de cada casa hauran escrit paraules relacionades amb el projecte (amistat, cooperació, ajuda, respecte, màgia...). Les cartes sortiran del país A i passaran per cada un dels països B, C i D fins a tornar al país de partida. A la rebuda de les cartes a cada país, els alumnes de cada grup obriran la que correspon al seu equip i afegiran les seves paraules. Un cop les cartes es tornin a rebre al país de partida, els alumnes de cada equip en faran un recull en un Padlet perquè siguin accessibles a tots els membres del projecte. Ara, amb el recull de les paraules, és l'hora d'escriure els encanteris amb totes elles, en un document cooperatiu com és el Meetingwords. Es farà un recull de tots els encanteris en un ebook conjunt.
 5. POTIONS CLASS (3 Quality Coins): La classe de pocions és dirigida per la professora Miss Moogle (voki), que donarà instruccions a l'alumnat de quina és l'activitat a realitzar per cada un dels equips. La classe de pocions de la Miss Moogle, consta de tres activitats (1 QC per activitat realitzada): escollir l'experiment a realitzar, dur-lo a terme, fer les fotos i crear-ne un vídeo, crear-ne la fitxa tècnica (worksheet) i finalment crear un petit joc online sobre l'experiment. Els alumnes s'hauran d'organitzar en el fòrum de manera autònoma per decidir quin és el rol de cada un dels membres i organitzar-se les tasques.
 6. ETWIDITCH CLASS: Els alumnes d'Etwinnwarts també fan Educació física i ho fan aprenent a jugar "Etwiditch". Els mestres d'educació física de les diferents escoles seran les que portaran les rendes en aquesta activitat. Els alumnes gravaran diferents vídeos on es podran observar els diferents papers dels jugadors que formen part del joc "Etwiditch". Els alumnes seran els que posaran les normes i funcions de cada jugador. S'obrirà un Padlet al final de la pàgina de preguntes i respostes. Un cop familiaritzats amb el joc, començarà la competició entre equips. Dins de cada escola/país, es dividiran els alumnes en dos equips (yellow and blue). L'equip groc i el blau competiran a les seves escoles i els resultats de cada partida d'Etwiditch s'aniran apuntant en una graella comuna. Al cap de 5 partides, s'anunciarà el guanyador que evidentment serà l'equip que hagi aconseguit més puntuació.
 7. ASSEMBLY HALL: A les assemblees és on els alumnes coneixeran per primera vegada el nou professor d'Etwinnwarts, el senyor Wiserdoff (voki). Aquest mestre, més altres que aniran coneixent cada mes, els presentaran una situació social conflictiva i quotidiana sobre la que els alumnes hauran de debatre utilitzant diferents aplicacions i eines web com el Flipgrid, el Tricider o els Google form.

Observacions

Aquest projecte es troba dins la plataforma eTwinning. Per tenir accés al Twinspace (blog) del projecte com a visitant, es necessita un nom i clau d’accés: Nom: Mschools.visitors Clau:123456

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari