Proposta creada per participants de l'equip numero 7 durant la sessió Edu_Hack 2016

Ahlaan washla! (Benvinguts a Sant Cugat)


0 Comentaris
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Treball per projectes
Reptes
Classe inversa
Treball amb experts, JIGSAW, PBL

Descripció general

El punt de partida és el disseny d'un pla d'acollida de refugiats/des al municipi. Cada grup d'alumnes s'encarregarà d'un aspecte concret. Han de fer justificació, procés, realització i exposició (s'ha de materialitzar en algun material: app, maqueta, imatges, reportatge,...)

Objectius d'aprenentatge

 • Prendre consciència de la realitat dels refugiats sirians
 • Desenvolupar actituds empàtiques vers aquesta realitat
 • Planificar el procés per dissenyar una actuació concreta
 • Desenvolupar aquelles habilitats, coneixements o estratègies necessàries per resoldre el supòsit plantejat
 • Integrar de manera creativa les tecnologies mòbils en les propostes d'actuació

Seqüenciació

 1. Sensibilització realitat refugiats. Es formen grups de 5 persones i cadascú pren un rol (JIGSAW): reportatges, xerrades, debat, premsa, mapa,... (10 h)
 2. Plantejament del supòsit i necessitats amb uns criteris donats. (2 h)
 3. Planificació i elaboració de la proposta (objectius, necessitats,...) (5 h)
 4. Elaboració dels materials de la proposta (20 h)
 5. Presentació (3 h)
 6. Valoració (2 h)

Innovació

Metodologies emprades i connexió significativa amb la realitat. El professor caniva el rol i assumeix el de facilitador de l'aprenentatge

Avaluació

Rúbrica Coavaluació Graella valorativa ("producte final" i exposició) Qüestionari de satisfacció Criteris d'avaluació: qualitat realització, seguiment procés, implicació i responsabilitat i esforç creatiu

Gestió de l'alula

Grups cooperatius guiats pel professor

Participants

Antoni Aparicio

Antoni Aparicio

Institut Joaquima Pla i Farreras
Carlota Marí

Carlota Marí

Eva Miró

Eva Miró

Institut Joaquima Pla i Farreras
Josep Oriol Rodon Estarlich

Josep Oriol Rodon Estarlich

Institut Joaquima Pla i Farreras

Competències

Social i ciutadana
Comunicació
Digital

Tecnologia & Recursos

Apps
Geolocalització
Eines multimèdia
Plataformes educatives

Observacions / extres

A l'exposició final es convidarà a representats del municipi i experts per fer visible i real el projecte

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari