5SAK - informatiu dels alumnes de secundària

setembre de 2015 Sadako
0 Comentaris
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

És un projecte que es cursa en grups reduïts d’una vintena d’alumnes, on quinzenalment elaboren un magazín digital que inclou entrevistes, reportatges i notícies de l’escola. Es treballa d’una forma intensa la comunicació, el correcte ús de la llengua o l’oratòria, d’una forma transversal amb l’ús de dispositius mòbils i eines digitals. La dinàmica i metodologia de treball pretén fomentar l’organització, la planificació i el compromís en la creació i desenvolupament de projectes en grup.

Objectius

  • L’objectiu principal, és que els nois i noies elaborin 5 informatius al llarg del trimestre, treballant en grup una nova secció a cada informatiu. I un sisè informatiu, on tot l’equip decidirà el contingut, organització…
  • Aprendre el procés de gravació, edició i publicació de materials audiovisuals, en format informatiu; amb l’ús de dispositius mòbils.
  • Utilitzar diverses eines TIC per elaborar les diferents seccions de l’informatiu.
  • - Fomentar la creativitat amb mitjans audiovisuals.
  • Desenvolupar i afavorir l’autonomia, implicació i compromís de l’alumne en la realització de les tasques del grup i les pròpies.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1ª setmana explicació del projecte i la dinàmica a desenvolupar, i criteris d'avaluació. Aprenentatge de les eines TIC i refència als tutorials d'autoaprenentatge al EVA (Drive)
  2. Durant cada quinzena cada grup elabora una secció de l'informatiu. Al llarg del trimestre tots hauran fet una vegada cada secció.
  3. Les 5 seccions que formen l’informatiu, i que tots els alumnes desenvolupen al llarg del projecte són: 5BLOGS: Selecció d’entrades dels 14 blogs de l’escola, del periòde corresponent. 5DIES: Recull de les activitats més destacades de l’agenda d’escola (sortides, conferències…) del periòde corresponent. 5CÈNTIMS: Realització, en format reportatge, d’algún esdeveniment destacat d’escola. 5SOUS: Creació i publicació d’una enquesta als 14 blogs d’escola, i anàlisi dels resultats de la publicada al darrer informatiu. 5SENTITS: Realització d’una entrevista a alguna persona d’escola, o que ens pugui visitar.
  4. Al finalitzar cada setmana de treball (3hores) els alumnes omplen una rúbrica d'avaluació (formulari Google) realitzant una autoavaluació i coavaluació dels companys/es del seu grup.
  5. Al finalitzar cada informatiu (cada dues setmanes) els alumnes omplen una rúbrica per avaluar el procès i el professor una altra avaluant el producte final.

Observacions

Aquest ha estat el tercer curs que s'ha desenvolupat el projecte, l'acollida per part dels alumnes és molt bona, i a banda d'aprenentatges nous que es proposen, el projecte ajuda a consolidar-ne d'altres treballats en cursos anteriors (publicació de contingut a internet, ofimàtica avançada i col.laborativa, edició audiovisual...)

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari