360º d'aprenentatge immersiu

gener de 2016 Institut Josep Vallverdú
1 Comentari
Matèria
Tecnologia
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Quan avui en dia parlem d’aprendre ja no ens referim només a continguts. Hi ha habilitats i competències que l’alumnat ha de posar en pràctica. L’experiència que es presenta vol ser un conglomerat metodològic en què un grup d’alumnat (els grans) amb la realització d’un projecte, primer aprèn, fa un producte didàctic amb fotos de 360º que després utilitzarà per ensenyar a un altre grup d’alumnes més petits. S’aconsegueix que els mòbils i les ulleres Google Cardboard portin d’excursió l’alumnat al mateix temps que aprèn. Les competències digitals es combinen amb les orals, comunicatives i la interacció entre diferents nivells possibilita l’aprenentatge entre iguals. Una experiència virtual que apropa l'ensenyament a la realitat que demanarà la societat a l'alumnat.

Objectius

 • Aprendre el funcionament d'una central termosolar. - Generació solar. Col·lectors solars. - Generació amb biomassa - Elements d’una central tèrmica: + “Caldera – Col·lectors” + Turbina + Alternador - Transformador + Condensador + Torre de refrigeració + Xemeneia (medi ambient)
 • Utilitzar la càmera Ricoh Theta per fer fotos esfèriques i poder-les visualitzar amb el mòbil i les ulleres Google Cardboard obtenint així una realitat virtual.
 • Fer treballar l'alumnat per reptes per tal de fomentar i consolidar habilitats com col·laborar, compartir, cercar, comunicar, crear i ser creatius.
 • Exposar/ensenyar com funciona una termosolar
 • Canviar els rols clàssics del professorat i l'alumnat. En aquesta experiència, l’alumnat tant de Batxillerat com de 2n d’ ESO passa a ser el protagonista actiu del procés d’aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. PLANTEJAMENT DEL PROJECTE. El pensar un treball basat en projectes on es busca l'autonomia de l'alumnat fent-lo ser al mateix temps creatiu i en un entorn físic diàfan, adaptable i multifuncional obliga a canviar la localització i presentació del recursos. En la fase on l’alumnat “gran” ha hagut d’assolir els coneixements sobre la central termosolar, ha estat en el MOODLE on s'ha penjat la informació bàsica per guiar a l'alumnat. La sessió inicial de plantejament del projecte i transmissió dels conceptes clau s’ha fet a l’aulABP. LA PRIMERA ACTIVITAT ha estat la definició del problema i la cerca grupal d'informació a partir del MOODLE.
 2. SEGONA ACTIVITAT. La segona activitat, i potser la més important ha estat la visita a la central Termosolar de les Borges Blanques, on s’han visualitzat i consolidat els conceptes teòrics treballats a l’aula de forma grupal i col·laborativa.
 3. TERCERA ACTIVITAT De totes les imatges 360º preses durant la visita s'han escollit i seqüenciat les millors per tal de poder explicar el funcionament de la central des de les seves dues vessants: tèrmica i solar.
 4. QUARTA ACTIVITAT. Preparació dels requisits tècnics per poder donar la sensació de realitat virtual a l'alumnat de 2n d'ESO. Els elements bàsics són: visor de les imatges (treball de recerca), ulleres Google Cardboard i el codi QR a partir del qual poder accedir al visor. Aquesta activitat ha estat la darrera feta per l'alumnat de batxillerat donant per acabada la fase de creació de material i eines pedagògiques per transferir el coneixement a l'alumnat de 2n d'ESO.
 5. CINQUENA ACTIVITAT. La part final del treball ha estat quan l’alumnat “de batxillerat” ha fet visitar virtualment la central termosolar amb les ulleres tot fent una exposició dels principals conceptes a l’alumnat de 2n ESO, explicant els conceptes que es vivien en cada moment. Ha estat al llarg d'una classe on utilitzant els propis mòbils de l'alumnat, aquest ha llegit el codi QR preparat i un cop posat el mòbil dins de les ulleres ha pogut començar la seva immersió en la central termosolar. Realment com si hi fossin presents.
 6. SISENA ACTIVITAT. Discussió i valoració per part de l'alumnat de 2n d'ESO de l'experiència en el que fa referent als continguts i a la metodologia.

Autor

Francesc Solans

Francesc Solans

Institut Josep Vallverdú

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Google Cardboard
projecte
comunicació
codis QR
realitat virtual

Observacions

L'educació inclusiva s'ha treballat de forma que tot l'alumnat participant ha tingut accés a un ordinador i a més a més darrerament s'ha aconseguit facilitar CHROMEBOOKS a tot l'alumnat participant. A part de la utilització dels ordinadors el fet d’utilitzar el MOODLE permet tenir una gran quantitat diferent de recursos amb els quals tothom pot escollir quin millor s’adapta a la seva forma d’aprendre. La possibilitat de la digitalització de contingut amb el lector de documents i el disposar d’una pissarra digital facilita l’obtenció de recursos i els debats per escollir quins són els més apropiats per afegir al treball. A més, en el nostre cas, s’ha anat un pas més enllà ja que fins i tot s’ha utilitzat l’espai aulABP on l’alumnat pot escollir el seu lloc a la classe, la seva ubicació en funció de la tasca a desenvolupar i el seu entorn en funció del grau de col·laboració buscat. També el fet de tenir un espai diàfan fomenta l’aprenentatge entre iguals de forma que els més avançats en un aspecte poden ajudar als altres posant-se de manifest habilitats de lideratge, cooperació i col·laboració. També destacar que l'avaluació de l'experiència l’han fet de forma molt positiva tant l’alumnat de batxillerat que ha hagut de ser creatiu en la preparació del material i l’exposició, com per l’alumnat que ha rebut aquesta informació. El fet d’utilitzar els mòbils i les ulleres Google Cardboard han motivat encara més a l’alumnat de 2n d’ESO a seguir les explicacions i a fixar-se en aquells detalls que havien passat desapercebuts en directe en el moment de fer les fotos. També s’ha valorat molt bé el que hagin estat “companys” del centre els que hagin fet la classe enlloc del professorat. El professorat per la seva part a acceptat el rol d’acompanyant i de dinamitzador dels dos processos: el d’aprenentatge i el de comunicació. L’èxit de la proposta ja ens està fent plantejar el fer més treballs internivells aprofitant temàtica comuna però sobretot la metodologia immersiva. Una metodologia que apropa a l’alumnat a qualsevol entorn i posa en valor les competències digitals i comunicatives.

Comentaris

Rafa Torres
Rafa Torres
Va comentar el 25-02-2016
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Enhorabona

Una excel·lent proposta, no hi ha dubte! Prenem nota per anar aprenent.


per escriure el teu comentari