08015. Un projecte que canviarà el barri

setembre de 2017 Institut Ernest Lluch
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge Servei
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

COCREACIÓ I TRANSVERSALITAT | 08015, és un projecte que busca la cocreació a partir de les fases del design thinking amb alumnes de 2n d'ESO dintre de l'àrea de tecnologia. És un projecte transversal que busca solucions a problemes del barri, | SMART CITIES | El repte és convertir el nostre barri en un Smart Barri. | FABRICACIÓ DIGITAL | Gràcies a la col·laboració amb els Ateneus de Fabricació, en un procés en 4 etapes, cadascuna assumida pels equips de cada classe, tenim una maqueta dissenyada i tallada amb làser pels mateixos alumnes, i el millor de tot, amb material reciclat! En la maqueta figurarà mobiliari urbà i elements de senyalèctica dissenyats amb impressora 3D.| MÒBIL | El resultat final serà una maqueta intel·ligent, on podreu saber de tots els projectes creats per 120 alumnes amb l'ús del vostre mòbil. Això serà possible amb Apps com Aurasma i generadors i lectors de codis QR. Els projectes cal que segueixin els objectius de desenvolupament sostenible, en concret el projecte es basa en 4.7 Per a 2030, garantir que tot l’ alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Objectius

 • Millorar la capacitat de treball en equip, de gestió i de resolució.
 • Incrementar la competència digital de l'alumne.
 • Despertar la curiositat, l'observació, l'esperit crític i la contribució per canviar el món.
 • Enriquir als alumnes amb coneixements tecnològics necessaris a l'hora de resoldre problemes a partir de la recerca d'informació.
 • Millora de la competència comunicativa oral i escrita en diferents idiomes i així com la comunicació audiovisual amb l'ús d'eines TIC.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. COMPRENDRE. Què és una Smart City? Què hi ha dintre del CP. 08015? El/la professor/a explica el projecte, i l'alumne cal que entengui tot el que comporta fer un projecte com aquest, i entendre cadascun dels factors implicats en aquest. Què significa veïnat i barri? O contaminació? Què és?
 2. OBSERVAR. Quins problemes tenen els veïns al barri? Com els podem ajudar? El design thinking es centra en el disseny de propostes centrades en l'usuari, ja que l'usuari del nostre projecte és el mateix alumne, les seves famílies, el/la botiguer/a de baix de casa, el/la recepcionista del gimnàs, el/la metge del CAP...
 3. DEFINIR. Propostes de solucions als problemes del barri. Un cop vist el que hi ha cal fer un bon brainstorming! Totes les propostes seran benvingudes i posteriorment, podem fer una barreja d'aquestes, descartar les que semblin poc sostenibles... Serà el moment d'escollir-ne alguna i desenvolupar una mica la idea. Cadascun dels alumnes la defensa en un vídeo que penjarà al blog.
 4. IDEAR. Un cop mostrades les 1000 possibles idees, cal escollir entre tots quines creiem que seran les idees més viables per portar a terme en el nostre projecte, 08015. Els alumnes s'apuntaran a una proposta i formaran equips. Contestarem uns primers conceptes bàsics però essencials: Què? Qui? Com? Quan? On? Per què? Inicia una gran part de recerca, ens fem preguntes investigables sobre el projecte i busquem de detallar la solució. Desenvolupament del projecte tècnic de les propostes.
 5. PROTOTIPAR. Programar les Apps per poder solventar el problema. Imprimir amb la impressora 3D aquells elements, senyalèctica o mobiliari urbà per poder explicar els seus projectes. Desenvolupament de les webs del projecte. Enregistrament i edició dels vídeos promocionals. Programació dels robots per poder complir les funcions del projecte que vol solventar un problema.
 6. TESTAR. Mostrar la nostra proposta a usuaris i experts i valorar el resultat, proposar millores al nostre projecte i als dels companys.
 7. IMPLEMENTAR: Veure com portar a terme el nostre projecte en la mesura del possible. Si no es pot portar a terme, mirar els mecanismes de visualització de la nostra proposta en concursos, ajuntaments, espais del barri, ateneus de fabricació...Aquells projectes que participen en Technovation Junior, si són seleccionades guanyadores, les podran desenvolupar.
 8. ACTIVITATS FORA DE L'AULA: Visita i tallers a l'ateneu de fabricació de la fàbrica del Sol. Dia de ciència ciutadana. Visita a Smart City Expo. Jornada ciències i dones Ernest Lluch. Formació Technovation. Jornades d'epidemiologia centre cívic Urgell.

Autor

ANA ALBALAT MARTINEZ

ANA ALBALAT MARTINEZ

Institut Ernest Lluch

Tecnologies Emprades

Android,iOS,AppInventor,Sketchup

Paraules Clau

Projectes
Fabricació digital
Cocreació
Smart City
Entorn

Observacions

Per poder saber més sobre cadascuna de les fases, a nivell de planificació, recursos, d'organització, avaluació, resultats... POdeu consultar el web del projecte pedagògic en: https://sites.google.com/a/xtec.cat/08015unprojectequecanviaraelbarri que continuament s'actualitza amb nova informació.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari