Projecte transversal: Les faules

gener de 2017 Escola 25 de Setembre
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta que els alumnes en grups de treball cooperatiu elaborin un stop motion sobre una faula. Cada grup escull la faula, elabora el guió per concretar quines fotos haurà de fer, crea els personatges, l'ambientació, i fan la gravació. Finalment revisem com ens ha quedat i editem algunes imatges, afegim fons, so, títol... L'últim pas serà convertir els vídeos en codis QR per penjar-los al passadís i que tothom els pugui veure!

Objectius

 • Conèixer diferents faules i el seu significat.
 • Treballar de manera cooperativa.
 • Fomentar la importància de l'organització per dur a terme una tasca (elaborar el guió, els materials, el treball en equip, repartir les responsabilitats...)
 • Fer servir de manera adequada la tauleta i "descobrir" totes les opcions de l'aplicació STOP MOTION.
 • Ser capaç d'explicar amb imatges una faula.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Triem la faula.
 2. Elaborem el guió seqüenciat de les fotografies que caldrà fer per explicar la faula.
 3. Creem o busquem els materials per fer els personatges i l'ambient.
 4. Busquem un lloc adequat per gravar.
 5. Iniciem la gravació amb l'aplicació.
 6. Visualitzem els vídeos fets i analitzem possibles errors: fotos que no s'entén què passa, no té un final clar, manca de títol.
 7. Repetim la gravació esmenant les errades i afegint so, fons, imatges de l'aplicació amb bafarades o onomatopeies, rètol de final i/o principi.
 8. Finalment compartim els resultats amb tots els companys. També hem creat codis QR per penjar-los i que tothom els pugui veure.

Observacions

Els alumnes estaven molt motivats i van poder treballar de manera autònoma i col·laborativa. Anavem projectant els vídeos que fèiem i analitzant els errors de manera que anàvem fent les millores per aconseguir que s'entengués bé la faula.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari