Projecte MobileCOM

setembre de 2016 Escola Campclar
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Desenvolupem la competència comunicativa i col·laborativa mitjançant apps en un centre de màxima complexitat en el que més del 60% de l'alumnat tenen l'àrab com a llengua materna. En el treball de tipologies textuals, primer es treballen a la sessió de llengua, però amb l'objectiu final d'obtenir un producte digital audiovisual.

Objectius

 • Desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes tot treballant a l'aula de comunicació de forma funcional, com a part integrada d'una activitat significativa, real, relacionada amb la vida escolar i l'entorn.
 • Afavorir l'ús de les tecnologies mòbils a l'aula tot fomentant processos creatius i de generació de coneixement mitjançant la creació d'activitats comunicatives molt bàsiques.
 • Monitoritzar i avaluar el procés per tal que els resultats obtinguts permetin crear un model escalable i traslladable a contextos educatius similars.
 • Fomentar la col·laboració i la construcció conjunta de coneixements entre els participants (centres educatius-universitat) del projecte mitjançant la creació d'una xarxa de col·laboració permanent.
 • Transferir a l'entorn, a la comunitat educativa i a la comunitat científica els resultats dels aprenentatges.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Avaluació inical a partir de les proves diagnòstiques publicades pel departament d'ensenyament.
 2. Fase de disseny del Pla d'Acció: disseny i temporització de les activitats a dur a terme a l'aula.
 3. Implementació del Pla d'Acció. (A continuació us detallem algunes de les activitats que hem dut a terme).
 4. Activitat: Repàs per la història de la Torre Forta. App: Tellagami Descripció: A partir de les imatges recollides a la visita al monument i d’altres buscades a la xarxa expliquem la història de la Torre com si es tractés d’una crònica periodística.
 5. Activitat: Entrevistem mestres App: Smart Voice Recorder, Soundcloud. Descripció: Preparem entrevistes per a realitzar a la radio escolar i les portem a terme. Els alumnes queden amb els mestres i són ells qui fan la grabació i posteriorment ho comparteixen amb soundcloud.
 6. Activitat: Recital de poesia. App: Ustream. Descripció: Durant la setmana de la poesia realitzarem unes lectures de poesia que seran retransmeses en directe per Ustream al web de l’escola.
 7. Activitat: HabiTACcions. App: Aurasma, QRDroid, SpeakingPhoto Descripció: Els nens i nens comparteixen via correu electrònic la foto de la seva habitació, que posteriorment serà utilitzada per a elaborar contingut audiovisual que serà enllaçat en un mural fent servir aplicacions de Realitat Augmentada i codis QR.
 8. Activitat: Star Words App: Video Show, Youtube, Twitter. Descripció: A partir de la mítica escena d’Star Wars en la que Darth Vader confessa a Obi-Wan Kenobi que és el seu pare, els alumnes han de crear un petit diàleg que es pugui adaptar a l’esmentada seqüència i l’han de publicar utilitzant una App d’edició de vídeo. Posteriorment, organitzarem un concurs a twitter per tal de triar el millor vídeo.
 9. Avaluació: Aplicació dels instruments d'avaluació. Recollida i buidatge de dades. Interpretació de les dades obtingudes. Valoracions i elaboració de conclusions.
 10. Difusió: Difondre els resultats del projecte en jornades d'innovació educativa.

Autor

Escola Campclar

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

aprenentatge mòbil
competència comunicativa
centre màxima complexitat
empoderament
escola campclar

Observacions

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari