Programem!!

abril de 2016
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Proposta per a treballar amb els alumnes la programació, a partir d'una eina senzilla, atractiva i lúdica. La idea és ajudar-los a millorar en el raonament lògic i la resolució de problemes.

Objectius

  • Iniciar-se en la programació. Promoure el treball col·laboratiu Millorar en la presa de decisions Planificar i reflexionar sobre el procés de disseny i de realització d'un projecte Revisar i valorar en cada fase del projecte l'estat de consecució.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Prèviament haver utilitzat alguna app o joc amb possibilitat d'anar marcant pautes (lightbot, ...)
  2. Presentar l'aplicació als alumnes. Parts, funcionament bàsic, ...
  3. Plantejar per part del mestre petits reptes per anar-se familiaritzant amb l'app.
  4. Proposar el repte. (Cal que per parelles es plantegin un petit repte a aconseguir)
  5. Planificació i procés d'assaig (encert - errada) Procés bàsicament de programació
  6. Presentació del projecte a la resta del grup
  7. Avaluació (Es correspon el projecte final amb la proposta inicial?)

Autor

Maria Plana

Maria Plana

Escola Mas i Perera

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

programació
problemes
collaboratiu

Observacions

Important treballar per parelles. D'aquesta manera l'aprenentatge és més ric.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari