Our Story

gener de 2015
0 Comentaris
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Hem utilitzat l'app Toontastic amb alumnes de primer i segon d'ESO en una assignatura d'impuls a la lectura en anglès. Prèviament havíem treballat els passos de com fer un resum trobant els W's: who, what, where, when, how and why d'un text o una història. El pas següent va ser escriure un relat curt en anglès i gravar-lo en format vídeo (cartoon) amb aquesta app.

Objectius

  • Reading Comprehension
  • Writing a Summary
  • Writing a Story
  • Digital and Communicative Competences

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Treballem la comprensió de textos en anglès. Establim un protocol en 10 passos.
  2. Identifiquem la idea principal o tema d'un text o relat (main idea)
  3. Identifiquem les idees clau (key ideas: the W's)
  4. Escrivim un resum o summary
  5. Aprenem a escriure un relat breu en anglès. Identifiquem una seqüència de cinc parts: set up (when, where, who); conflict (what); challenge; climax (how) and ressolution (why). Aprenem vocabulari i expressions. Escrivim un script o guió.
  6. Repartim els personatges i gravem el nostre script. Ho exportem com a vídeo a Youtube.

Autor

Mònica Escarcelle

Mònica Escarcelle

Departament d'Ensenyament

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

English
writing
digital story

Observacions

L'aparença infantil de l'aplicació ens pot portar a menystenir-la i creure que no és aplicable al primer cicle de la ESO: res més lluny de la realitat. Els alumnes s'han divertit moltíssim i han estat molt més motivats alhora de completar les activitats proposades pel professor. També comentar que han estat molt crítics amb les seves produccions: han pres consciència de la importància que té el treball previ, han après l'estructura d'un relat i que cal millorar molt la fonètica

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari