Open day in the school

febrer de 2017 Escola Parc del Saladar
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge cooperatiu
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El principal propòsit era la realització d'un itinerari a l'escola per la jornada de portes obertes mitjançant la creació de pòsters que contenien diferents codis QR que portaven a la localització i descripció en format audiovisual dels diferents espais: biblioteca, menjador, aula de música, etc. Aquesta descripció, en anglès, havia de ser desenvolupada pels alumnes a partir del treball en les tauletes, gràcies a la utilització de l'app "Com-phone". Es tracta d'una activitat competencial i significativa, ja que l'alumnat ha de donar resposta a una tasca global, aquest és un treball a la comunitat, ja que la tasca romandrà en les parets de l'escola per als pares, professors, futures famílies,...

Objectius

  • Utilitzar la tipologia de la descripció en un idioma estranger.
  • Practicar les habilitats bàsiques (llegir, escoltar, escriure i parlar)
  • Utilitzar els dispositius mòbils com a eina de treball
  • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques
  • Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. L'activitat s'ha dut a terme dins la metodologia per racons. L'aula d'anglès a l'escola Parc del Saladar d'Alcarràs s'organitza en quatre racons fixes i un cinquè variable. Aquests quatre racons fixes són: el racó de l'ordinador, el racó de tauletes, el racó de tasques i el racó de vocabulari. En la que hem necessitat 4 sessions per tal que els alumnes passessin pels quatre racons i dos de per tal d'explicar a la resta de l'escola el producte final.
  2. En primer lloc, al Racó del vocabulari, els alumnes podien accedir a diferents codis QR de productes reals de diferents tipus, per exemple d'un iogurt, d'un diari, d'una pàgina web, d'un anunci publicitari . La comesa dels alumnes en aquest racó era escanejar els codis per tal d'obtenir la informació que contenien i analitzar-la. Havien d'observar quin tipus de llenguatge s'emprava, quins continguts hi havia darrere dels codis, quin format tenien, etc. Amb ells aconseguíem, per una banda, que observessin la finalitat que tenen els codis i, de l'altra, es familiaritzessin amb el tipus de llenguatge (llengua escrita, oral i / o llenguatge audiovisual) que s'amaga darrere d'ells.
  3. En segon lloc, al Racó de la tasca, els alumnes treballaven diferents aspectes de la gramàtica anglesa a través de diferents activitats focalitzades en el text descriptiu, amb especial èmfasi en la cohesió i coherència textuals).
  4. En tercer lloc, al Racó dels ordinadors dels alumnes descrivien en anglès la part de l'escola que havien escollit (biblioteca, menjador, etc.) i posteriorment penjaven la descripció al blog de l'escola.
  5. En quart lloc, al Racó de les tauletes es creava el símbol del seu codi QR amb l'aplicació QR Droid, es fotografiaven els llocs de l'escola escollits i els alumnes es gravaven llegint els textos, de manera que es creava un vídeo que contenia la descripció, l'àudio i una imatge del lloc triat. Aquest procés es realitzava amb "Com-Phone", una aplicació amb una interfície molt senzilla que permet crear elements multimèdia que es poden compartir en diferents formats. A més, possibilita que cada fotograma individual pugui incloure una imatge o foto, àudio i text.

Observacions

No disponible...


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari