Narrem una història a partir de la creació d’un còmic

gener de 2016 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L’experiència amb l’ús de l’aplicació Comics Head l’ha dut a terme la Carolina Benito, pedagoga terapèutica i tutora d’un grup de 2n d’ESO de l’institut La Pineda de Badalona. Aquest grup està format per 15 alumnes que han repetit un o dos cursos i que estan seguint un Programa Intensiu de Millora. La creació d’un còmic a partir de l’elecció d’uns personatges, uns espais… dóna la possibilitat de narrar oralment i per escrit una història fomentant la creativitat. Aquesta tasca resulta força motivadora pels alumnes, ja que ells són els responsables de tot el procés: elecció de personatges, espais…; creació del còmic i del diàleg dels personatges; i narració de la història on contextualitzar el còmic. A més, és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu propi ritme de treball i aprenentatge. El projecte es realitza en l’àrea de llengua catalana i parteix de la intenció de treballar la dimensió comunicativa tant oral, com escrita i audiovisual en una activitat que esdevingui prou motivadora pels alumnes.

Objectius

  • Fomentar la participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
  • Afavorir la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
  • Expressar-se en diversos formats: oral, escrita i audiovisual.
  • Aprendre sobre tiplogies textuals, funcions de la llengüa i la comunicació.
  • Iniciar-se en l'ús de les tauletes digitals com a eina crativa.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. En la primera sessió la professora agrupa els alumnes en cinc grups de tres alumnes en funció de les seves capacitats i/o habilitats, les seves dificultats i si són o no absentistes. Després, els hi presenta un còmic creat per ella mateixa i els hi llegeix la narració que ha inventat per aquest còmic. Finalment, els hi dóna una tablet a cada grup per tal que comencin a conèixer l’aplicació.
  2. En les següents sessions cada grup crea el seu còmic i a partir d’ell inventen una història que el contextualitzi. La professora corregeix les històries escrites i, una vegada els alumnes les han tornat a escriure, les preparen per poder-les presentar oralment a la resta de la classe.
  3. Es fa una presentació a l'aula, en la qual s’ha gravat en vídeo, un dels alumnes del grup fa de narrador i els altres dos fan els diàlegs dels personatges.

Autor

Maria Macià

Maria Macià

Altres

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

còmic
narració digital
Expressió oral

Observacions

Valoració de l’experiència: - El treball amb tablets ha estat una experiència nova i ha resultat molt motivadora pels alumnes. - El treball en petits grups ha permès la cooperació entre els companys i els uns han pogut enriquir-se dels altres en aspectes com la creativitat i la imaginació. A més, ha fet que tots se sentissin responsables de la feina i de l’assistència a l’aula ja que repercutien en el resultat final del grup. - Cada grup ha pogut treballar al seu ritme, tot tenint en compte la data de finalització de l’activitat.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari