Misteris del Cor

març de 2015
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Hem estudiat l'aparell circulatori explorant el model pedagògic de la “Flipped Classroom”. Hem utilitzat l’app Thinglink per a crear una imatge interactiva on hem afegit enllaços actius a: un còmic que planteja un misteri a resoldre: el repte; unes webs i un vídeo per trobar informació (“flipped classroom”) que els alumnes podien consultar tant des de dispositius mòbils com d’ordinadors i finalment una carta anònima (elaborar hipòtesis). Els alumnes han completat un “Informe Forense” que consisteix en tot un seguit d’activitats d’aprenentatge, incloses una pràctica de laboratori de dissecció d'un cor, l'elaboració d’un disseny experimental, l'ús d'apps del cor en 3D i en anglès a més d'un full d’autoavaluació i tests interactius (Educaplay i Quizlet). Algunes de les activitats s’han treballat individualment i altres en grup.

Objectius

 • Estudiar el sistema circulatori i la seva implicació en la funció de nutrició i les malalties relacionades
 • Aplicar el mètode científic en la pràctica empírica per a la resolució de problemes
 • Fer quadres sinòptics per a organitzar i resumir informació, elaborar gràfics i resoldre problemes matemàtics senzills aplicats a la biologia
 • Plantejar un disseny experimental per a resoldre un problema científic
 • Aplicar noves metodologies a l’aula: Flipped, BYOD, treball cooperatiu

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Sessió 1. Plantegem el repte enviant la imatge Thinglink als alumnes. A classe activem coneixements previs determinant què en sabem del tema. Després opinem, plantegem una hipòtesi i determinem tot el què ens cal saber per resoldre el problema. Recursos necessaris: PDI i mòbils
 2. Sessions 2 i 3. Fem quadres sinòptics: El medi intern. L’aparell circulatori: anatomia i fisiologia del sistema circulatori sanguini. Recursos necessaris: vídeos i web amb informació; Popplet/Coggle
 3. Sessió 4. Fem i completem dibuixos científics: El cor. El cicle cardíac. La circulació de la sang: doble i completa. Recursos necessaris: vídeos i web amb informació i test Educaplay
 4. Sessións 5 i 6. Elaborem un disseny experimental: “Ets un bon esportista?”. Apliquem les matemàtiques: “El tall de digestió”. Fem gràfics: “De quin pacient són les dades?” . Estudiem el cor amb aplicacions mòbils de models 3D. Recursos necessaris: dispositius mòbils amb les Apps Reality of AFib i Heart decide i Heart 3D.
 5. Sessió 7. Recapitulem i ens autoavaluem. Recursos necessaris: test Educaplay
 6. Sessió 8. Resolució del repte: pràctica de laboratori de dissecció d’un cor de xai Recursos necessaris: material de dissecció i cor de xai, mòbils per fer fotos o enregistraments de la pràctica
 7. Sessió 9. Test i Discussió final. Recursos necessaris: Quizlet
 8. RECURSOS Web thinglink amb recursos integrats https://www.thinglink.com/scene/609790285655834624 Web 1“Todo corazon” cnice http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon/ Vídeo 1 sobre l’aparell circulatori https://youtu.be/-8Lu1E7GNBs Web 2: cardiopatia congènita https://sites.google.com/a/institutponsdicart.cat/ponsicartbiogeo-3/cardiopatia-congenita Tutorial mindmaps https://www.youtube.com/watch?v=h0naFBd9Zrw Test Educaplay: http://www.educaplay.com/es/coleccion/3076/1/las_partes_del_corazon.htm Test Quizlet: https://quizlet.com/66050005/aparell-circulatori-flash-cards/

Observacions

Els alumnes van estar molt motivats i van participar activament al llarg de tot el projecte. Van valorar molt positivament el fet de que la nota final no estès condicionada a una nota d'examen. El projecte ens ha permès de treballar competencialment i donar atenció a la diversitat dels alumnes d'una manera fluïda.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari