Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 2 durant la sessió Edu_Hack 2016

Micro-itineraris: de casa a l'aula a vista de microscopi


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Metodologia(s)
Treball per projectes

Descripció general

Crear una exposició col·lectiva basada en itineraris escollits per l'alumnat. Aquesta mostraria fotografies editades o mostres físiques manipulades, amb realitat augmentada que amplia amb la informació recollida durant el procés. ( APP: LAYAR ) Itineraris fa regerència al camí de l'alumnat de casa al centre educatiu. I micro, a les mostres que l'alumnat escollirà i que seran observades, estudiades, analitzades a vista de microscopi. Les mostres poden anar des de fulles, sorra, pedres, ... a qualsevol objecte susceptible de ser dut a l'escola/institut i visionat per un microscopi.

Objectius d'aprenentatge

 • Aprendre el funcionament d'un microscopi i el nom de les seves parts i cura.
 • Utilitzar Apps per editar les imatges preses amb el microscopi i valorar objectivament la funcionalitat i possibilitats d'aquesta.
 • Treballar per reptes per tal de fomentar i consolidar habilitats com cercar, col·laborar, compartir, comunicar i crear.
 • Utilitzar una App per crear informació de realitat augmentada vinculada a les imatges i mostres preses.
 • Reconèixer l'estructura cel·lular d'una mostra vegetal, tot identificant-ne les parts.

Seqüenciació

 1. Recollir mostres físiques en l'itinerari casa-centre educatiu.
 2. Analitzarem les mostres recollides: característiques, qualitats, ... ( una sessió )
 3. Observar aquestes mostres amb un microscopi connectat via wifi amb dispositiu mòbil. ( dues sessions )
 4. Edició de la fotografia amb Apps / programes d'edició. ( dues sessions )
 5. Manipulació física de la mostra ( pas del temps, substàncies químiques, artísticament... ) ( una sessions )
 6. Creació d'un Moodboard amb la mostra, la imatge i tota la informació que anem recollint d'aquesta ( opinió, observacions, relacions... ). Aquest serà personal i interactiu amb les aportacions d'altres companys d'aula. ( tres sessions )
 7. Amb la informació recollida en aquest moodboard, crearem la informació que mostrarem sobre les imatges/mostres amb realitat augmentada. Aquesta estarà guiada amb un itinerari que es podrà llegir de múltiples formes: científica, artística... ( dues sessions )

Innovación

Utilitza la tecnologia per treballar interdisciplinariament. Dóna l'oportunitat a l'alumnat de materialitzar els seus interessos durant el procés.

Avaluació

Amb la implicació activa en el procés; respecte vers els demés i el material; aportació d'idees constructives; gestió del temps. No tant pel resultat obtingut si nó més centrada en el procès d'elaboració i creació participativa.

Gestió de l'alula

Per torns amb l'equipament. Agrupaments lliures i col·laboratius. Rol del mestre com a guia/coach

Participants

Raimon Guarro I Nogués

Raimon Guarro I Nogués

Raimon Guarro i Nogués
Alba Segui

Alba Segui

Facultat BAU

Competències

Interacció amb el món físic; Competencia digital; Autonomia i iniciativa personal; Artística i cultural; Comunicació lingüística i audiovisual.

Tecnologia & Recursos

Microscopi ( amb connexió wifi ).
Dispositiu mòbil.
Apps d'edició d'imatge en línia amb el programa Pixlr.
App d'edició de realitat augmentada.
Plataforma de gestió de continguts per associar fotos i text.

Observacions / extres

Amb l'App LAYAR podem afegir informació augmentada a les imatges/mostres que hem treballat. Amb Apps/programa d'edició d'imatge editem les imatges captades amb el microscopi. Donem peu a la creativitat en l'apartat de manipulació de les mostres.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari