Les maduixes del nostre hort

maig de 2015 Escola Joan Salvat i Papasseit
0 Comentaris
Matèria
Tutoria
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes de l'aula d'acollida són els encarregats de l'hort de l'escola. Tant de plantar com de cuidar i recollir els fruits. L'època de maig és molt bona per la collita de maduixes. Aprofitant aquest esdeveniment hem potenciat l'expressió oral i escrita. En un primer moment hem recollit les maduixes i aquest fet ens ha portat a pensar i plasmar al paper allò que volíem dir al tellagami. Finalment hem corregit els possibles errors i hem practicat la lectura en veu alta per poder gravar i crear 2 vídeos amb l'aplicació.

Objectius

  • Treballar de forma adequada l'expressió oral, el volum i l’entonació
  • Produir de manera ordenada i coherent els missatges orals: conversa, explicació de fets i vivències
  • Practicar la lectura en veu alta. Aplicar els registres d’ús adequats a les diverses situacions comunicatives
  • Relacionar text, imatge i veu
  • Emprar la llengua escrita com a vehicle de comunicació.Elaborar textos espontanis. Valorar l’entorn natural i desenvolupar hàbits i actituds que contribueixin a tenir-ne cura de l'hort escolar

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Plantar les maduixes a l'hort de l'escola
  2. Reflexionar sobre allò que hem fet i descriure-ho en paper
  3. Una vegada s'ha acordat la informació a donar, gravar-ho a Tellagami
  4. Compartir-ho al blog

Autor

Virgínia Rodríguez Vidal

Virgínia Rodríguez Vidal

Escola Joan Salvat i Papasseit

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Tellagami
Expressió oral
hort

Observacions

Aquesta activitat la hem realitzat amb els nens i nens de 4t de l'aula d'acollida. Posteriorment la hem publicat al blog de l'aula d'acollida i al general de l'escola. La resta de companys de l'escola han pogut veure el nostre treball a través del blog.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari