How do I create a video of body expression. Can I share it with tablets?

gener de 2016 Escola Carles I
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Dins del projecte GEP (grup impulsor plurilingüe), en Educació Física estem desenvolupant el nostre projecte (PBL). Tot comença amb una pregunta-problema... You can use the tablets in PE? Amb els alumnes de 5è,el projecte ens porta al treball d'expressió corporal. Concretament dels sentiments en anglès. El producte final serà desenvolupar per grups cooperatius dues Aures. És a dir, faran un vídeo amb la tauleta i el lincaran amb l'Aurasma a unes targetes o marcadors específics de cada grup.Els grups cooperatius han de seguir els marcadors d'introducció, suport i de desenvolupament de les tasques que ha preparat el mestre en anglès prèviament i que els lliurarà el dia de la sessió o sessions de treball. L'objectiu és que treballin de manera autònoma i que puguin escoltar les explicacions de manera indefinida quan ells creguin. Tindràn un marcador amb el requeriment lingüístic de la sessió i que hande cumplir com a requisit indispensable. Producte final:Tots els marcadors els penjarem a la paret del costat del gimnàs on tots els alumnes en podran veure els resultats. El coneixement de l'App es porta a terme en dues sessions específiques d'informàtica, tenen tutorials de l'App a la plataforma Classroom.

Objectius

 • Conèixer i produïr amb l'App Aurasma en català.
 • Desenvolupar el projecte d'expressió corporal de l'àrea en anglès.
 • Aprendre els aspectes de la llengua en anglès a nivell de vocabulari i gramàtica específics programats per cada sessió de treball.
 • Aprendre a fer un vídeo amb una tauleta
 • Consolidar la metodologia de treball de grups cooperatius.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. A l'escola aquest curs, disposem de tauletes. El projecte comença amb una pregunta "problema". How do I create a video of body expression. Can I share it with tablets? S'ha de resoldre aquest petit problema. Pensant entre tots... S'ha anat desenvolupant el projecte L'objectiu és implementar les tauletes.
 2. Primer en Informàtica hem après a fer servir l'App Aurasma. En educació física hem treballat en anglès els continguts, vocabulari i estructures gramatical referents als sentiments. Dins d'expressió corporal Tot en grup cooperatiu.
 3. Una vegada fetes aquestes sessions, hem treballat l'expressió corporal i gravat el vídeo on han hagut de dir en anglès el vocabulari establert. Aquest vídeo serà el que posteriorment anirà enllaçat dins de l'App per crear una aura.
 4. Han preparat un marcador en forma de retall amb el nom del seu grup cooperatiu més el nom de la tasca. Amb això han tingut feta l'Aura.
 5. Després han penjat les diferents aures al mural que hi ha a la porta del gimnàs.
 6. Al mateix temps farem de sessions d'avaluació. Els grups s'intercanviaran les Aures per veure que el vocabulari i les estructures gramaticals són les correctes.

Autor

Daniel Rocandio

Daniel Rocandio

Escola Carles I

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

realitat augmentada
vídeo
angles
ef
RA
Educació física
Tauletes
Projecte
Project
PBL
Aurasma
Aura
Expressió corporal
Sentiments
Feelings

Observacions

Els vídeos han de durar poc, ja que no poden pesar més de 20 megues.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari