Go for the Pokémon: a game to explore your new school

octubre de 2016 Institut de Flix
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Joc de realitat augmentada en el que els alumnes han de capturar pokémons en un espai nou com és l'institut, després d'haver acabat la seva educació primària a l'escola i que, per tant, té l'objectiu d'explorar i conèixer les diferents aules i zones del nou centre. Els alumnes han d'esbrinar, a partir d'unes pistes facilitades pels pokémons mitjançant un text oral breu, el lloc (dintre l'espai escolar) on s'amaguen cadascun dels 12 pokémons. Una vegada han esbrinat el lloc, han de caçar-los fent captures de pantalla. Els alumnes disposen d'una "pokédex" per portar el control de quins pokémons han caçat i guardar la informació referent a cadascun d'ells.

Objectius

  • Identificar i conèixer els diferents espais de la nova escola (institut).
  • Extreure informació bàsica d'un text oral breu referent a la personalitat, gustos i llocs.
  • Produir un missatge breu (oral i/o escrit) expressant què es pot fer en cadascun dels espais explorats.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Abans d'iniciar el joc S'introdueix l'activitat als alumnes. Se'ls hi explica que 12 pokémons estan amagats en diferents espais de l´institut i que la seva missió és caçar-los. S'entrega una “pokédex” a cada alumne consistent en un fulletó que simula l'aparell electrònic dissenyat per catalogar i arxivar informació relativa a les varies especies de pokémons de l'antic vídeo joc. Se'ls explica que han de emplenar una fitxa per cada pokémon després d'escoltar la informació que aquest els facilitarà.
  2. Inici del joc Els alumnes obren l'aplicació Aurasma® instal·lada en el seu dispositiu mòbil i escanegen el cromo de cadascun dels pokémons. La capa de realitat augmentada fa que el pokémon comenci a parlar i a donar informació referent a la seva personalitat, gustos i lloc on se'l pot trobar. Els alumnes poden escoltar i veure el vídeo tantes vegades com sigui necessari tot omplint la fitxa corresponent a cada pokémon.
  3. Continuació del joc. Els alumnes es dirigeixen cap a on creuen que pot estar amagat el pokémon. Escanegen l'espai escolar, utilitzant un cop més l'aplicació Aurasma®. Un cop reconegut l'espai, apareixerà el pokémon. Per caçar-lo, els alumnes hauran de fer una captura de pantalla que posteriorment hauran de mostrar a la professora.
  4. Finalització del joc. Un cop capturats els pokémons, els alumnes tornen a la seva aula i inicien un debat sobre què poden i què no poden fer en cadascun dels espais de la noca escola. YOU CAN + VERB / YOU CAN´T + VERB La professora pot fer preguntes per facilitar que els alumnes participin en el debat.
  5. TEMPORITZACIÓ Es recomanable dedicar tres sessions mínim i repetir el procés de seqüenciació al llarg d'una setmana (3 hores/setmana). Això suposa caçar un màxim de 4 pokémons per sessió. 1. ESCANEJAR POKÉMON 2. OMPLIR FICHA 3. ESCANEJAR ESPAI ESCOLAR 4. CAPTURAR POKÉMON 5. GENERAR DEBAT

Autor

Mercè Ballabriga

Mercè Ballabriga

Institut de Flix

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

realitat augmentada
joc

Observacions

L'activitat implica mobilitzar a un gran nombre d'alumnes pels diferents espais del col·legi/institut. Es recomana (sempre que sigui possible): - Explorar aquells espais propers entre sí. - Dividir als alumnes en dos grups (amb l'ajut d'un professor de guàrdia/psicopedagog del centre) - Controlar que els alumnes realment capturen els pokémons (evitar que es passin les fotos per wassapp o qualsevol altra via d´intercanvi d'arxius). MATERIALS - Telèfon mòbil amb l'aplicació de Realitat Augmentada Aurasma® instal·lada. - Auriculars (per poder escoltar els àudios dels vídeos) - Cromos dels pokémons (disponibles a l'aula) - Pokédex (fulletó per guardar les fitxes de cada pokémon- 1 per cada alumne) - Fitxes per emplenar (una per cada pokémon – 12 per cada alumne) Per a que el dispositiu dels alumnes reconegui les imatges dels cromos i es desencadeni la capa de realitat augmentada, els alumnes han de buscar i seguir el canal de qui ha generat el contingut. En aquest cas el canal es: mballabriga IMPORTANT: La primera part del joc (escanejar els cromos, escoltar els audios i emplenar les fitxes de la pokedex) la pot aprofitar qualsevol persona (sempre que es segueixi el canal de la persona que ha creat les aures) La segona part del joc (la de sortir a buscar i caçar els pokemons) l´ha d´adaptar cada professor al seu espai donat que l'aura s'ha de muntar sobre el espai particular de cada escola.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari