Flipped Classroom de Matemàtiques

gener de 2016 Institut Jaume Vicens Vives
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Etapa
Batxillerat
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Determinats conceptes Matemàtics poden ser complicats d'entendre i d'explicar, especialment quan hi ha una certa diversitat en una mateixa classe. Per aquest motiu surt la necessitat d'introduïr una Flipped Classroom (Classe Invertida) en algunes parts de les unitats que consta el curs. La idea principal es l'alumne pugui visionar uns vídeos disponibles a la Khan Academy de determinats conceptes matemàtics que d'un inici poden ser complicats d'entendre. Cada alumne visiona els vídeos que s'han demanat a casa tantes vegades com es vulgui i al seu ritme. Arribats a classe es fa un petit resum, es pregunten dubtes generats i es passa directament a la resolució de problemes amb la participació de tota la classe.

Objectius

  • Que cada alumne pugui aprendre al seu ritme
  • Resolució de problemes de forma grupal
  • Aconseguir que la interacció a l'aula sigui més complerta, doncs els alumnes ja venen amb una serie de conceptes clars de casa.
  • Possibilitat d'aprofitar millor el temps degut a que part de la feina està feta a casa prèviament.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Selecció dels vídeos a visionar. Primer de tot s'han de buscar els vídeos que s'han de visionar a la Khan Academy pel tema escollit en qüestió. Cal remarcar que la Khan Academy sol tenir bateries de vídeos de diferents temes. Es penjen els links dels vídeos o bé al Moodle del curs, correu electrònic, Google Classroom...
  2. Visionat dels vídeos. Els alumnes miren els vídeos a casa seva com una activitat de treball individual. Poden mirar els vídeos tants cops com faci falta, apuntar els dubtes generats i fer resums.
  3. Un cop a classe. Es fa una explicació-resum del concepte que s'ha estat treballant davant tota classe la classe a la pissarra. S'aprofita l'ocasió per fer partipar als alumnes i fer algunes preguntes sobre el que s'ha estudiat.
  4. Resolució de dubtes. Es resolen els dubtes que s'hagin pogut generar.
  5. Resolució d'exercicis i problemes. Un cop ja no es tenen dubtes es passa a resoldre exercicis i problemes del tema estudiat.

Autor

Albert Falgueras Xarbau

Albert Falgueras Xarbau

Institut Jaume Vicens Vives

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

khan
Matemàtiques
flipped
Video

Observacions

Alguns vídeos estan en anglès, tot i que la majoria tenen subtítols. Depenent del grup pot ser interessant introduïr l'anglès. Molt útil quan es disposa d'un grup-classe força desigual, permet que cada alumne assoleixi els conceptes a la seu ritme i que a classe es pugui aprofitar molt més el temps.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari