Fem històries amb RA!

desembre de 2016 Escola Marià Fortuny
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A partir d'una imatge de Quiver triada per l'alumne, aquest, juntament amb un company haurà d'inventar una història i explicar-la a la resta de companys. A més, es gravaran per parelles llegint la història utilitzant l'App i editaran els vídeos per penjar-los a la web del centre.

Objectius

 • Crear petites històries amb correcció literària.
 • Treballar en parella
 • Acolorir, amb deteniment, un dibuix utilitzant el software Gimp i/o amb colors de fusta o retoladors.
 • Llegir correctament, en veu alta, una història breu, recolzant-se amb les imatges de RA
 • Gravar i editar un vídeo on es vegi l'alumne que llegeix el text i la interacció amb les imatges de realitat augmentada.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1. 1-(10-15') Pluja d'idees sobre què deu ser la realitat augmentada. La mestra dinamitza l'activitat fent preguntes com: - Què és la Realitat Augmentada? - Heu vist mai un codi QR? - Què és i per a què serveix? - Heu utilitzat mai la realitat augmentada?
 2. 2- ( 10') Presentació a la PDI de l'App Quiver: visualització del vídeo www.youtube.com/watch?v=EGMjsYHD7Ak i breu explicació per part de la mestra.
 3. 3- (5') Tria de les imatges que cada alumne vol pintar. ( només es poden escollir els gratuïts.)
 4. 4- (15') A l'ordinador, cada alumne pinta amb el gimp el dibuix escollit i la mestra l'imprimeix.
 5. 5- (10') Amb mòbils i tauletes, els alumnes experimenten la realitat augmentada amb el seu dibuix i interactuen amb ells ( cada dibuix fa alguna cosa diferent: l'avioneta fa diferents trucs, l'osset futbolista xuta on li indiques i si fa gol ho celebra, l'ocell menja un cuc, la bola canvia de forma, pots iluminar el cor dels lloros enamorats, l'osset ballarí pot canviar de color,...)
 6. 6- ( Segona sessió, 10') La mestra emparella als alumnes fixant-se de que en cada parella no es repeteixi el mateix dibuix. També intenta fer les parelles el més heterogènies possibles.
 7. 7- (30') Cada parella inventa una breu història en la qual han de ser protagonistes els dos dibuixos que ells han pintat.
 8. 8- (20') Cada parella explica davant la resta de la classe la seva història i ensenya les imatges en RA als companys.
 9. 9- ( Tercera sessió, 10') Un membre de cada parella llegeix en veu alta la seva història mentre l'altre membre de la parella el grava amb l'App quiver, amb el full d'RA davant fent que es gravi alhora l'alumne que llegeix i un dels dibuixos amb RA que han fet. En acabar, disposen de 10' per editar el vídeo amb l'App VivaVideo ( els alumnes ja coneixen aquesta aplicació i la dominen).
 10. 10- ( 15') Els alumnes i la mestra valoren l'activitat utilitzant un Kahoot de 5 preguntes

Autor

Núria Sabaté Vallverdú

Núria Sabaté Vallverdú

Escola Marià Fortuny

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

realitat augmentada
quiver
vivavideo
motivació
escriure correctament

Observacions

La temporització proposada és la que vam seguir a l'aula. Vam necessitar tres sessions d'una hora per a fer-la. Activitat molt motivadora. Els alumnes van gaudir produïnt textos inèdits de qualitat, pintant els dibuixos i fent les gravacions. A la sessió de valoració i reflexió sobre l'activitat es va valorar fer un Kahoot per introduïr l'ús d'aquesta aplicació a l'aula amb unes reguntes senzilles sobre l'activitat i les aplicacions utilitzades en el procès. Atenció a la diversitat: Aquesta activitat es va pensar de manera que TOTS els alumnes la poguèssin dur a terme a les dues classes de 5è. Es va elaborar material complemntari pels dos alumnes d'USEE i els alumnes amb plans individualitzats. Es va comptar amb el suport de la mestra d'Educació especial i la logopeda del CREDA, la qual ens va ajudar a anticipar i crear material per un alumne amb deficiència auditiva. Al tercer trimestre, tornarem a fer una activitat similar, utilitzant el mateix format i aplicació però utilitzant dibuixos diferents per tal de motivar als alumnes quan treballem la notícia com a tipologia textual. Els alumnes hauran de triar un altre dibuix ( vehicles, personathes, ...) i redactar una notícia fictícia relacionada amb la imatge seleccionada.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari