Engaging with videos

novembre de 2015 Departament d'Ensenyament
1 Comentari
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L’objectiu d’aquest activitat és de crear un edPuzzle que serveixi com una activitat o joc per jugar amb els companys, tot en practicant l’anglès com a llengua vehicular. A més a més han de tenir en compte el contingut del vídeo, la claredat de l’àudio, l’interès que tindrà per als altres, i la complicitat d’aquesta eina digital. És una bona manera de treballar una llengua amb una eina digital, tot fent servir la creativitat de tots.

Objectius

 • Aprendre a seleccionar vídeos adequats que poden afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Aprendre a ser autònoma amb l’ús d’una eina digital.
 • Saber escoltar, observar i crear preguntes senzills que poden sorgir del vídeo.
 • Ser capaç de integrar el component de ‘joc’ o de gamificació a un vídeo que pot ser de qualsevol estil i tema.
 • Saber compartir correctament les creacions digitals (púbic, privat, etc...)

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1. Ensenyar als alumnes mínimament dos exemples fets amb https://edpuzzle.com/.
 2. 2. Anar a Youtube per buscar el seu vídeo.
 3. 3. Crear entre 5 i 10 preguntes corresponents. Poden variar els tipus; preguntes obertes, veritat i fals, resposta múltiple, etc..
 4. 4. Donar-se alta de EDpuzzle i començar a crear l’activitat, pujant el vídeo i col·locant les preguntes al lloc adequat del vídeo.
 5. 5. Quan estigui fet, compartir la creació primer amb el professor/a i en el cas que hi ha una plataforma de l’escola, afegir l’enllaç a la pàgina creada pel professor/a.
 6. 6. A la pròxima classe, jugar amb gran grup tots el ‘EDpuzzles’ creats. Jugar amb la classe a contestar correctament a les preguntes. Cada creador ha de fer de ‘profe’ i presentar el seu davant de la classe.

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

EDpuzzle
gamificació
quiz
anglès
Llengua anglesa
vídeo

Observacions

Depenent de l'edat i de la disponibilitat d'ordinadors, els alumnes poden fer la seva creació a casa i enviar l'enllaç com a 'deures'. Val la pena ensenyar-los com compartir l'enllaç per no crear problemes de privicitat.

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 12-01-2016
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Més que un joc...

Aquesta experiència va més enllà de la participació de l'alumne i el convida a dissenyar la seva activitat. Ho veig molt recomanble per introduir-ho a secundària.


per escriure el teu comentari