El nostre invent - Nuestro invento

gener de 2017 Sant Nicolau
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge per projectes
2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest és un projecte realitzat en equips formats per tres o quatre membres cadascun. L’objectiu del projecte és treballar amb diferents eines i reflexionar sobre la importància de la innovació en les energies del futur. Cada equip crea un invent relacionat amb l’estalvi, l’eficàcia i el respecte al medi ambient.

Objectius

 • Conèixer i aprendre les energies renovables i les no renovables.
 • Reflexionar sobre la importància de la innovació en les energies del futur per a aconseguir un món sostenible.
 • Treballar els diferents aspectes de l'eslògan publicitari.
 • Disenyar un invent relacionar amb l'estalvi, l'eficàcia i el respecte al medi ambient.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Visita al Museu del Gas per poder reflexionar sobre les energies del futur. On ens parlaran de l’estalvi, l’eficàcia, el respecte al medi ambient i de la importància de la innovació.
 2. Fer un mapa mental utilitzant Go Conqr o Bubbl.us sobre les energies.
 3. Treball a l’aula dels diferents aspectes de l’eslògan publicitari (en castellà).
 4. Pensar un invent que fos innovador i que complís les expectatives exposades en el Museu del Gas.
 5. Crear un eslògan publicitari pel seu invent (oral i escrit).
 6. Dibuixar i pintar l’invent o fer un collage.
 7. Fer una fotografia de l’invent. Pujar-la a Pic Collage. Enviar la creació per correu per poder-la imprimir.
 8. Gravar amb la gravadora de veu l’anunci publicitari. Enviar-la al Drive per obtenir una URL i amb aquesta URL crear un codi qr. Enviar-lo per correu per poder imprimir i adjuntar amb el pòster.
 9. Presentació del pòster i la gravació amb el codi qr a la resta dels companys.

Observacions

No disponible...


2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari