El meu lloc preferit de l'escola

abril de 2014 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Matèria

Sense especificar

Temporització

Sense especificar

Metodologia(s)

Sense especificar

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Experiència desenvolupada per la Montserrat Blasi de l'escola M. Angels Anglada. Com a comiat de l’escola, es va proposar a cada alumne de triar un racó de l’escola que li hagués resultat especial i explicar perquè ho era. Per dur a terme aquesta activitat van emprar l'app de Tellagami.

Objectius

  • Promoure pràctiques d’expressió escrita, pensant i escrivint allò que volen explicar.
  • Promoure l'expressió oral llegint el text amb la velocitat, volum i entonació adequades.
  • Treballar l'expressió audiovisual adequant tots elements a la història que es vol explicar.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Es va mostrar als alumnes les possibilitats i el funcionament de l’app Tellagami, triada per a realitzar l’activitat, fent un modelatge de quin era el seu racó preferit.
  2. Cada alumne va escriure, individualment, la seva explicació i es van fer els ajustos que calien de forma col·laborativa, comprovant si les instruccions estaven ben descrites i ben ordenades fins arribar al text definitiu.
  3. Per crear la seva història digital, cadascú va triar i caracteritzar el seu propi avatar, va fotografiar el lloc de l’escola que li faria de fons, va ajustar la posició i situació de l’avatar, va enregistrar el seu text.
  4. Es van visualitzar els vídeos creats i entre ells es van proposar canvis i/o millores. Un cop feta la revisió es van publicar en un bloc del centre.
  5. Finalment es va fer una autoavaluació: els alumnes indicaven quines dificultats havien tingut, com les havien superat i com s’havien sentit mentre ho feien i que els semblava resultat publicat.

Observacions

Els resultats es van recollir en un vídeo i es van publicar en un dels blogs de l'escola per fer-ne difusió i donar rellevancia a la tasca feta.

Referències


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari