Creem i juguem amb els codis QR

maig de 2016 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta activitat està pensada per fer un treball interdisciplinari amb l’anglès i una altra assignatura. Es tracta de treballar en parella o petits grups per crear enigmes en llengua anglesa relacionats amb les matemàtiques. Una vegada que cada parella tingui l’enigma o problema decidit, es crea un codi QR amb la informació o la pregunta. Posteriorment, el professor/a col·loca els codis per tota la classe i es fa una sessió de joc on les parelles treballen per esbrinar les respostes dels enigmes. S’acaba l’activitat amb un Kahoot per donar punts als grups que encerten el major número de respostes correctes.

Objectius

 • Treballar conjuntament les assignatures d'anglès i matemàtiques a nivell de comprensió i solució de problemes
 • Fer servir la llengua anglesa per consensuar i crear un enigma de matemàtiques
 • Fer servir els dispositius mòbils (tauleta o mòbil) i una aplicació digital per crear un codi QR
 • Treballar en equip per a la resolució de problemes i tenir un esperit sà de la competició entre iguals
 • Fer servir correctament un lector de QR per accedir a la informació amagada dins dels codis

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1ª Classe: Agrupar als alumnes en parelles o en grups de tres, preferiblement amb coneixements complementaris (lingüístics, matemàtics, etc.)
 2. Fer una recerca a Internet per trobar, traduir, adaptar, problemes de matemàtiques per poder crear l’enigma
 3. Una vegada consensuat, descarregar l’aplicació Barcode Generator https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.aeioulabs.barcode&hl=en i generar el codi QR
 4. Enviar al/a la professor/a al codi de la manera que s’ha acordat (Google Drive, e-mail) conjuntament amb la resposta de l’enigma
 5. 2na Classe: Prèviament, el/la professor/professora ha d’imprimir els codis i penjar-los a la classe. També ha de crear un full on els alumnes escriuran les respostes
 6. Treballant amb la mateixa persona, es dedica la meitat de la classe fent la volta de la classe intentant resoldre els enigmes amb l’ús del lector de codis QR (la mateixa aplicació)
 7. Quan el temps s’acaba, es corregeix les respostes fent el joc en línia ‘KAHOOT’. (El/la professor/a ha de preparar el joc prèviament amb les bones respostes incorporades) Idealment, cada equip pot fer servir el seu mòbil o tauleta per participar al joc. Si no es poden fer servir dispositius, es pot fer amb el grup gran fent servir la pissarra digital o simplement una pantalla gran
 8. La parella que ha encertat el número de preguntes més gran guanya un premi (targetes, ensenyes, punts, etc. Aquesta activitat te components de gamificació i s’ha de valorar el procés, no les respostes, encara que es fan els premis. La rúbrica per avaluar-la hauria d’incloure aspectes tals com el treball en equip, l'originalitat de l’enigma, la bona creació del codi QR, la bona redacció en anglès, etc.
 9. Gaudiu amb als alumnes! Documenteu l'activitat amb unes bones fotos i vídeos per compartir amb la resta de l'escola a través del blog o similar

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

codis QR
gamificació
matemàtiques
anglès
enigmas
treball en equip
collaboració

Observacions

Es pot combinar l'anglès amb qualsevol assignatura que entra dins del curriculum (ciències, geografia, etc). És una activitat molt divertida que combina les noves tecnologies amb el contingut

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari