Connecting Friends

octubre de 2016 Escola Charles Darwin
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La comunicació és l'eix motivador de l'aprenentatge de qualsevol llengua. Fa uns anys, el contacte amb altre alumnat estranger s'establia mitjançant Penpals (correu postal). Actualment, tenim al nostre abast un ventall d'eines digitals que fan que el contacte pugui esdevenir més proper i funcional. La proposta Connecting Friends combina, per una banda el desenvolupament de la Competència Lingüística en llengua estrangera amb la Competència Digital, mitjançant l'ús d'eines i dispositius digitals. Dins de la competència Lingüística, s'emfatitza en les dimensions següents: Comunicació oral. Comprensió lectora. Expressió escrita. Plurilíngüe.

Objectius

  • Promoure el Plurilingüisme i la diversitat cultural mitjançant els intercanvis virtuals amb els altres, l’elaboració i l’expressió d’idees, opinions i sentiments, i la construcció del propi pensament i, com a conseqüència, el desenvolupament lingüístic, tant oral com escrit.
  • Prendre consciència de les estratègies d'interacció i utilitzar-les per ser competent en la comunicació oral i escrita, respectant els diferents nivells de domini lingüístic.
  • Planificar i produïr petits textos o qüestionaris per interaccionar amb companys en els intercanvis virtuals.
  • Comunicar i treballar de forma col·laborativa, a través d' Internet, amb la utilització de les eines de comunicació interpersonal i les que faciliten la realització de treballs col·laboratius, presencials i a distància. Aprendre algunes de les potencialitats de Classroom (treball amb correu electrònic, entrega de tasques amb Drive...)
  • Treballar la comunicació i les eines digitals de forma funcional, com a part integrada d’una activitat significativa, real, relacionada amb la vida escolar i amb l’entorn.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Espai de Treball Virtual: S'utilitza l'espai Classroom com a centralitzador de les tasques a realitzar. Tot l'alumnat del nivell està inscrit. La comunicació entre la mestra i els nens i nenes és inmediata. És un entorn segur i molt controlat. Promou l'autonomia i la responsabilitat en el treball.
  2. Comprensió i Expressió Escrita amb Popplet App: L'alumnat fa un apropament a l'escola amb qui s'establiran els nexes de connexió. Es treballen els mapes mentals organitzatius amb l'App Popplet. Es preten que l'alumnat defineixi qui són els amics virtuals que tindran i on viuen. S'elaboren mapes conceptuals que van des de l'entorn més proper fins a més llunyà. Es comparen amb el nostre entorn: Edinbarnet Primary School-Clydebank-Glasgow-Scotland. Escola Charles Darwin-Barri Estruch-El Prat de Llobregat-Barcelona- Spain
  3. Comunicació Oral amb VivaVideo: L'alumnat prepara videos sobre les rutines diàries que se segueixen: S'enregistren petits vídeos amb la tauleta i s'editen amb Vivavideo. Aquests vídeos es comparteixen amb l'escola escocesa amb l'eina col.laborativa Drive. En ells, l'alumnat parla de les seves rutines diàries, la seva escola, el seu entorn local i fets culturals propis del seu país entre d'altres.
  4. Comunicació Oral i escrita amb Sticky Notes: L'alumnat prepara preguntes per fer als seus amics escocesos en un tauler virtual amb l'app Sticky Notes. Aquests taulers es comparteixen per donar resposta en els Hangouts. D'aquesta manera, les converses sempre estaran organitzades i preparades amb anterioritat.
  5. Comunicació Oral amb Hangouts: L'alumnat estableix connexions a través de Hangouts. En les videoconferències l'alumnat pregunta i respon sobre les edicions de vídeo que es comparteixen. D'aquesta manera, s'incrementa el grau de motivació i l'aprenentatge es fa funcional. La comunicació té un sentit real. Les sessions de videoconferència es van pactant a mida que es van treballant els continguts lingüístics proposats per les mestres implicades.

Observacions

ÀMBIT MATERIAL Cal disposar d'una bona connexió per cable o Wifi per portar a terme els hangouts. Cal connectar la tablet a la PDI amb un cable HDMI, d'aquesta manera el hangout s'estableix a través de la tauleta però la projecció es per pantalla gran. ÀMBIT ORGANITZATIU Cal organitzar les videoconferències prèviament amb la mestra de l'altre escola per tal que la conversa estigui ben seqüenciada i respongui a l'objectiu plantejat. Cal establir les hores de connexió tenint en compte que a Escòcia és una hora menys.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari