Class Dojo in the English Class!

març de 2010 Institut Pere Ribot
0 Comentaris
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta d’una eina per gestionar i motivar l’alumnat a tenir més cura del seu comportament i de les seves accions a la classe a la vegada. De fet, Classdojo està pensat per crear un entorn d’aprenentatge constructivista a la classe. Com que els comportaments desitjats poden ser editables dins de Classdojo, en el cas de la classe d’anglès, s’ha fet servir per treballar hàbits tals com: parlar anglès amb el professor/a, parlar anglès entre els amics durant la classe, apreciar i respectar cultures diferents, treballar en parella, treballar i col·laborar en grup, respectar el torn de paraula, entregar els deures, etc… (tots els bons hàbits que es necessiten per aprendre i treballar una llengua estrangera). Cada alumne/a està representat amb un icona divertida i rep punts positius o negatius a nivell personal o a nivell grupal per les seves accions a la classe d’anglès. Aquest punts es poden mirar en forma de gràfica al final de cada classe o després d’un temps estipulat. Es pot optar per compartir els resultats amb els pares, enviant els resultats de cada alumne si és desitjable. Es una manera molt visual per veure com les seves accions poden afectar la resta del grup. Tambè és una manera divertida i visual per ajudar cada alumne/a a millorar alguns aspectes que vol a millorar. Hi ha un sistema de ‘badges’ per premiar els alumnes. Si es fa servir per motivar i donar punts ‘positius’ més que negatius, Classdojo pot ajudar els alumnes a ser més responsables de les seves accions i comportaments dins d’un grup. Al final del trimestre, es pot celebrar el fet de tenir 60%,70%, 80%, etc...de comportaments esperats de tot el grup amb un ‘premi’ (peli en anglès, picapica, excursió, etc…)

Objectius

 • Motivar l'alumnat a parlar anglès a la classe.
 • Incentivar bons comportaments de companyerisme i de respecte.
 • Premiar bones conductes i accions relacionades amb la classe d'anglès.
 • Adonar-se de que les nostres accions poden afectar de manera positiva o negativa tot un grup classe
 • Fer-se responsable de les seves pròpies accions.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Obrir una classe en Classdojo.
 2. Afegir els alumnes de la classe.
 3. Afegir els comportaments positius i negatius pertinents, com per exemple en aquest cas, 'parlar en anglès amb la professora', 'parlar en anglès amb els companys'...
 4. Ensenyar als alumnes la plataforma i explicar com funciona.
 5. Fer servir les primeres vegades mentre fan la classe d'anglès. Es pot obrir al principi de la classe, posar punts durant la classe i al final ensenyar en gran pantalla els resultats de la sessió.
 6. A partir del moment que estan acostumats, es pot controlar amb una tauleta si instal·lis l'aplicació i no cal sempre obrir-la a la gran pantalla. Els alumnes senten el 'soroll' positiu de punts o negatiu de punts negatius quan cliques i saben que és una eina 'activa' i integrada en la classe.
 7. Es pot convidar pares o als alumnes mateixos si vols que des de casa puguin mirar el progrés que estan fent.

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

gamificació
comportament
badges
participació
control assistència

Observacions

He fet servir Classdojo amb alumnes de l'Eso, edats entre 12-16 anys. Al contrari del que alguns pensen, aquesta app ha motivat molt als adolescents i l’han vist com una manera de ‘gamificar’ las classe d’anglès. Cal tenir en compte que hem de premiar 3 vegades més els comportaments positius que els negatius per poder crear un entorn òptim d’aprenentage. També l'he fet servir per agafar la llista d'assistència i és una bona aplicació per controlar 'visualment' els alumnes que sempre arriben a temps o tard a classe.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari