Aprenem amb KAHOOT!

febrer de 2019 Escola Anselm Clavé
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Després de treballar una sèrie de valos necessaris per tal de millorar la convivència a l'escola, realitzem un Kahoot on s'exposen diferents frases i cal dir a quin valor correspon cadascuna.

Objectius

  • Millorar la convivència
  • Treballar els valors de manera transversal
  • Posar en pràctica els valors apresos
  • Treball en grups per tal de fomentar la cooperació

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1. Explicació del valor i debat sobre el mateix. 2. Treballs en grup (cada grup una tasca diferent) per treballar ell valor. 3. Posta en públic del treball reaitzat per cada grup.
  2. 1. Durant el primer trimestre de curs, la temàtica treballada a l'àrea de valors ha estat: la convivència a l'escola. 2. Cada quinze dies es treballa de manera transversal un valor diferent, sempre relacionat i aplicable a l'entorn escolar. S'han treballat un total de sis valors. 3. Els valors treballats han estat: el respecte, la igualtat, la tolerància, el companyerisme, la cooperació i el treball en equip. 4. Per treballar cadascun dels valors mencionats, s'ha seguit el mateix procediment: - Es posa un vídeo o curtmetratge a mode introducció. - S'obre un debat sobre el que s'ha entès del vídeo i cada alumne exposa el seu punt de vista. - Es dona un dibuix tamany DIN A2 que representa en imatge el valor que es treballa a mode consigna. Cada alumne l'enganxa amb cinta adhesiva a una cantonada de la seva taula, de manera que el tinguin sempre a a vista per recordar el valor en tot moment. Així s'aconsegueix treballar el valor de manera transversal tenint-lo present sempre i animant als alumnes a posar-lo en pràctica. - A la següent sessió es recorda el valor treballat i es pregunta als alumnes quins actes han dut a terme referent a valor, i com s'han sentit després de fer-lo. Es realitzen 5 grups de treball, cada grup elabora una tasca: un conte, un dibuix, una representació teatral breu, un recull amb frases fetes pels alumnes, i un petit mural, tot referent al valor en qüestió. - Durant primera mitja hora de la següent sessió, cada grup exposarà de manera breu el seu treball. Recordar que cada treball o tasca ha de ser esquemàtica i concreta, ja que així fem veure als alumnes que si treballen per grups i cadascú realitza algun aspecte de l'activitat, economitzen temps i esforços. 5. En acabar el trimestre, es durà a terme el joc dels valors a través de Kahoot. Es realitzarà per parelles, i cada parella anirà sumant punts segons els seus encerts.

Autors

Helena Adán Rodrigo

Helena Adán Rodrigo

Universitat Autònoma de Barcelona - Ciències de l'Educació
Teresa Banús Pujadas

Teresa Banús Pujadas

Anselm Clavé
lidia domingo ruiz

lidia domingo ruiz

Anselm Clavé
Josefina Rosa Lorenzo

Josefina Rosa Lorenzo

Anselm Clavé

Apps

Tecnologies Emprades

iOS,Android,Chrome

Paraules Clau

Kahoot
cultura i valors
treball en equip
transversal

Observacions

La temporització és de dues classes i mitja, però destacar que el que volem és que cada valor es treballi durant tota la jornada escolar dels alumnes. Així que és important que sempre preguntem als alumnes que quines accions han dut a terme relacionades amb el valor perquè siguin ells mateixos els que se n'adonguin que valors no és tant sols una assignatura curricular, sino que es tracta d'aspectes de la vida personal.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari