Treballem el Quinzet amb el Plickers!

octubre de 2016 Escola Mas Boadella
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge basat en problemes
Classe inversa
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Plickers és una app gratuïta que permet realitzar un munt d'activitats amb un dispositiu mòbil a l'aula i amb tot el grup-classe. Ens centrarem a utilitzar l'app del Plickers a l'àrea de matemàtiques, concretament a l'hora de treballar a l'aula els problemes del Quinzet. Tradicionalment, la metodologia emprada pel mestre/a a l'hora de plantejar aquests problemes a l'alumnat consistia a repetir els enunciats dues vegades oralment i els nens i nenes anotaven els resultats a la plantilla donada. Treballar el Quinzet amb aquesta app ens ofereix un ventall de possibilitats per atendre i potenciar les intel·ligències múltiples i respectar les diverses maneres d'aprendre, ja que l'input no és només auditiu, sinó que incorpora un suport visual que permet arribar a un major nombre d'alumnes per adquirir les estratègies i competències necessàries en el càlcul mental. Finalment, aquesta eina permet al professorat conèixer en temps real els resultats obtinguts pels seus alumnes, afavoreix l'avaluació continuada i l'aprenentatge significatiu; ja que el mestre pot incidir sobre aquelles tipologies de problemes on el seu alumnat presenta dificultats i donar una resposta immediata.

Objectius

  • Potenciar i estimular l'adquisició d'estratègies i competències per a l'aprenentatge del càlcul mental
  • Atendre la diversitat de l’alumnat, respectant els diversos ritmes de treball i donant resposta a les diferents maneres d’aprendre
  • Introduir les noves tecnologies mòbils a l'aula
  • Afavorir l'avaluació continuada i formativa, per tal de potenciar l'èxit educatiu de l'alumnat i enriquir la pràctica docent

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1. Cada nen/a disposa d’una targeta amb el seu codi QR (el qual es genera a la propia app). La targeta té quatre possibilitats de resposta (A-B-C-D).
  2. 2. El/la mestre/a planteja l’enunciat del problema projectant-lo a la PDI o pissarra blanca amb les quatre possible respostes (a l’enunciat s’hi poden afegir imatges per afavorir la seva comprensió).
  3. 3. L’alumnat haurà de triar la resposta correcta, entre les possibilitats donades, i posicionar la targeta amb la resposta que creguin correcta a la part superior.
  4. 4. El/la mestre/a escaneja amb el seu dispositiu móbil (tablets, smartphones) els codis QR dels alumnes.
  5. 5. L’App recull els resultats en forma de gràfic i en temps real, i permet al mestre/a incidir sobre aquelles tipologies de problemes on l’alumnat presenta més dificultats i donar una resposta.

Observacions

Aquesta activitat es realitza setmanalment al llarg del curs amb una temporització de quinze minuts.

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari