Racons matemàtics amb bluebots a infantil

maig de 2018 Escola Marià Cubí i Soler
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L'activitat consisteix a organitzar l'aula en 3 espais simultànis on els alumnes, prèviament agrupats, treballen continguts matemàtics a partir de l'ús del robot bluebot i la sincronització amb la tauleta. Ofereix la possibilitat de controlar el robot amb o sense la tauleta. A l'aula hi ha una alumna amb greus dificultats motrius, de fet, pot accedir a l’ordinador mitjançant commutadors que activa amb el peu esquerre. Va poder fer ús de les tauletes per a fer l'activitat i va ser un bon exemple per a reduir les barreres a l'aprenentatge. Vam presentar aquesta experiència a la Jornada d'Inclusió digital, 2018.

Objectius

  • Introduir la robòtica i programació a l'etapa d'infantil
  • Desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre i el treball cooperatiu
  • Aprofitar el recurs de la tauleta per a vincular-ho als conceptes matemàtics

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Descarregar l'app Blue-bot a les tauletes comprovant que sigui compatible i funcioni a totes les tauletes
  2. Preparar les catifes amb el material necessari als diferents espais. Ho vam fer damunt les taules dels alumnes de manera que ells es desplaçaven al voltant.
  3. Per iniciar l'app, cal afegir una catifa base. Vam fer una fotografia de 3x3 que són les mides que accepta l'app. Aspecte a tenir en compte a l'hora de preparar les catifes.
  4. Per iniciar l'app, cal afegir una catifa base. Vam fer una fotografia de 3x3 que són les mides que accepta l'app. Aspecte a tenir en compte a l'hora de preparar les catifes.
  5. A partir d'aquí, es coloca la bluebot en el punt de sortida desitjat per l'alumne i donant-li les ordres amb la tauleta, que es sincronitza per bluetooth, ha d'arribar al punt desitjat.
  6. Cal tenir en compte que si hi ha més d'una bluebot al mateix espai, a vegades crea interferències entre les connexions

Autor

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

matemàtiques
app
robòtica
infantil
programació

Observacions

És una experiència molt gratificant pels alumnes un cop aprenen a utilitzar el material de forma autònoma. És un recurs motivador que també treballa valors com el respecte, l'espera, el torn, l'ajuda...molt important d'introduir en aquestes etapes inicials. Una possibilitat és aprofitar mapes o murals de l'aula per a posar-los com a catifa i desplaçar el robot plantejant diferents reptes. Important que la catifa estigui molt plana i estirada per tal que es pugui desplaçar el robot.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari