Physics Hackathon

octubre de 2018 Institut de la Roca del Vallès
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta és una proposta en un context STEM orientada a que els alumnes resolguin problemes i qüestions des d’un plantejament experimental/IBSE (Inquiry Based Science Education) utilitzant els sensors d'un mòbil i/o una tablet. És una projecte que es porta a terme amb alumnes d'ESO i Batxillerat. Les activitats es fan principalment al centre però en alguns casos es proposa al alumnes experimentar en altres situacions -per exemple a casa- de manera que moltes més persones poden participar-hi. A més, aquest curs finalitzarà amb la participació dels alumnes a FISIDABO, un projecte educatiu creat pel Parc d’Atraccions del Tibidabo i el Grau en Enginyeria Física de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC. El projecte és també a la recerca de socis a eTwinning, la comunitat de centres escolars europeus per comunicar-se, col·laborar i desenvolupar projectes i a mig termini té la voluntat de esdevenir un projecte de Ciència Ciutadana.

Objectius

 • Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills i seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
 • Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de taules de dades i interpretar-les considerant les variables estudiades i les lleis o principis involucrats. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Participar a l’aula, al laboratori i al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Activitats Dinàmica
  Vejam qui puja més alt:Acceleració, velocitat i alçada en un acensor
  .
  Vigila...no caiguis: Acceleració de la gravetat terrestre.
  Què diu aquest Newton.. : Acceleració lineal, Força.
  Preparats per xocar:Acceleració lineal, Força. Xocs.
  Física al parc: Velocitat angular i acceleració centrípeta,
  El primer rellotge: Mesura del període d'un pèndol.
  Pesar-se a la ISS:Oscil·lacions d'una molla,
  Que hi fa el mòbil al congelador !. Pressió, volum i temperatura
 2. Activitats Electromagnetisme
  Aire...i què més
  Camp magnètic terrestre
  Imants i neodimi:Camp magnètic d'un imant.
 3. Activitats Ones
  Que no hi sents?:Generador de tons, Amplitud, freqüència
  .
  Sona diferent.... Espectre de freqüències.
  Més ràpid que el so:Velocitat del so.
  T'han posat una multa: Efecte Doppler.
  El color de la llum. Fotografia i espectrografia

Autor

Víctor Curcó Murillo

Víctor Curcó Murillo

La Roca del Vallès

Paraules Clau

Física
Química
Física i Química
Treball en equip
Treball col·laboratiu
Matemàtiques
Tecnologia

Observacions

Physics Hackathon és un projecte en evolució que es planteja seleccionar apps per smartphones i tablets que permetin treballar i desenvolupar continguts de física i química i presentar els dispositius mòbils com una eina que traspassa la utilització més enllà de l'oci i la comunicació. Tot i que no es descriu en aquesta experiència el treball té una prolongació en la utilització d'Arduino, Raspberry Pi i sensors per dissenyar experiències en l'àmbit cienticotecnològic.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari