Once upon a time...

març de 2020 Escola Montserrat
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Amb aquesta proposta els alumnes de cicle superior poden crear històries en llengua anglesa i representar-les amb els diferents personatges. El resultat és un vídeo on els diàlegs estan gravats amb la seva pròpia veu.

Objectius

  • Millorar la competència oral en llengua anglesa: comprensió i expressió oral
  • Consolidar el vocabulari i les estructures treballades a classe
  • Fer servir els coneixements adquirits a classe en un context real
  • Fer un us responsable de les TIC

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentar l'App als alumnes, veure com funciona i visionar alguns exemples.
  2. Fer grups de 4 o 5 alumnes. Cada grup ha de fer un petit guió d'una història per representar amb el Puppet Pals
  3. Un cop fet el guió, els grups creen la història amb els diferents personatges que han escollit i graven els diàlegs que han preparat
  4. Els grups graven la seva història, la visionen i modifiquen si cal. Un cop acabada, la pengen al Drive
  5. Quan tots els grups han acabat la seva història, la presenten davant dels companys de classe

Autor

Montse Asencio

Montse Asencio

Escola Montserrat

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Expressió oral
Llengua anglesa
Primària

Observacions

És una aplicació molt senzilla i intuïtiva, i això permet dedicar més temps a utilitzar-la perquè els alumnes no necessiten massa instruccions per fer-la servir. Permet el treball en grup. És molt motivadora pels alumnes perquè veuen els resultats immediatament.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari