New Year's Resolutions

desembre de 2015 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta d'un mur col·laboratiu on els alumnes posen els seus desitjos personals o propostes per millorar en el nou any.

Objectius

  • Compartir el desitjos per al nou any amb un póster digital col·laboratiu
  • Escriure una frase personal en anglès fent servir, si cal, vocabulari pautat a classe
  • Fer servir una eina digital per compartir una idea
  • Llegir i comprendre les frases/idees dels seu companys i discutir les idees en gran grup

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1. Obrir un Padlet amb el títol ‘New Year’s Resolutions 201_...’ o similar
  2. 2. Posar una frase d’instruccions i deixar un ‘model’ de frase per ajudar els alumnes a crear una semblant
  3. 3. Copiar l’enllaç de la pàgina i compartir-lo amb als alumnes de la manera que feu servir normalment (moodle, email, copiar de la pissarra, etc.) Invitar els alumnes a col·laborar posant el seu ‘post-it’
  4. 4. Donar un temps limitat per posar la seva col·laboració. Quan estigui vençut compartir les respostes i idees en gran grup. Valorar la participació i les idees bones i innovadores
  5. 5. Posteriorment es pot treballar l’anglès o assignatures transversals com tutoria (vocabulari, gramàtica, valors, etc.)

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Post-its
Pòster digital
Mur col·laboratiu
Padlet
Pòster col·laboratiu

Observacions

Amb aquesta eina es pot proposar qualsevol idea on l'objectiu és compartir informació provinent dels alumnes. És una manera fàcil, ràpida, atractiva i divertida per destacar contribucions d'un grup d'alumnes. Altres idees es poden trobar als enllaços a continuació.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari