mManagement de Laboratoris

maig de 2019 Institut Comte de Rius
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

PLA D'IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA EN LABORATORIS DOCENTS- Sol ser un repte el saber on són alguns productes químics en els armaris dels laboratoris. Si a més aquests armaris són de productes inflamables, amb unes portes de seguretat gruixudes, i evidentment no transparents la cosa es complica encara més. I si els reactius estan en neveres o en congeladors, el repte de buscar-los pot ser encara més gran, amb el temps en contra perquè els sensors de temperatura no es disparin i es s'activi un alarma de temperatura. A més, els reactius químics per llei han de tenir associats una fitxa de seguretat. Les fitxes estan disponibles per a cada producte de manera general . Totes les dades de gestió del reactius i seguretat s'han integrat de manera col·laborativa i revisada per parells, amb Google Sheets. Els alumnes podran generar automàticament totes les etiquetes de reactius. Els equips docents podran incloure també totes les dades de seguretat en les pràctiques de laboratori. Al projecte s'han assolit diversos objectius generals que es solucionen de manera tecnològica en col·laboració amb els alumnes. L'ús de dispositius al laboratori serà a partir del proper curs, una eina més igual que la bata de seguretat o les ulleres.

Objectius

 • Catalogar mitjançant un codi QR tots els reactius que apareixen en les pràctiques dels alumnes, perquè a través de Google puguin accedir a la informació prèvia a l'inici de les pràctiques en el laboratori.
 • Promoure la seguretat, la protecció de la salut i del medi ambient a les instal·lacions del centre, tant en els laboratoris com en les aules i els tallers, assegurant que la informació s'ha facilitat a l'alumnat.
 • Creació d'una base de dades de fitxa de seguretat química, en la qual hauran de fer un clic conforme l'han llegit i entès. Crear un conjunt de recomanacions de seguretat i EPIS, a les quals hauran de donar un clic conforme l'han llegit, entès i que disposen d'elles.
 • Creació i generació d'una etiqueta automàtica per imprimir per a la dissolució que crearan en el cas que s'hagi de conservar al laboratori almenys a 1 dia.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1- Creació d'un model de recollida de dades de reactius: Nom, CAS number, Marca comercial, inventari mínin, stock actual, Enllaç a fitxa de dades de seguretat química (FDS), qr de la FDS, Frases H, Frases P, Pictogrames de Perill, Paraula d'advertència, mètode de tractament de residus, ubicació a l'armari, laboratori
 2. 2- Digitalització de l'inventari de reactius del laboratori amb el nom del reactiu i concentració
 3. 3- Creació d'equips de Management. Assignació de diversos grups de reactius als alumnes. Formació sobre l'ús del Google Sheets i com es complementen les dades. Gestió d'usuaris i pàgines i fulls de càlcul compartits.
 4. 4- Revisió de l'estoc del laboratori, posició en l'armari i laboratori. Cerca de duplicats, o de reactius no inventariats.
 5. 5- Actualització de la base de dades (BD) a Google Sheets. Cerca de les FDS i creació del codi QR, i pictogrames de seguretat, i actualització de la base de dades.
 6. 6- Revisió per parells d'equips participants dels grups de reactius assignats. Avaluació mitjançant una rúbrica de millora de la BD. Avaluació per part dels professors participants.
 7. 7- Creació d'una base de dades d'Equips de protecció individual i col·lectiva per a treballar amb seguretat d'acord amb els perills detectats.
 8. 8- Disseny i creació d'una etiqueta en temps real amb els ítems del reactius, seguretat i EPIs.
 9. 9- Pilotatge de la BD en diversos dossiers de pràctiques, etiquetes i FDS, i millores.
 10. 10- Comunicació de l'ús de la BD als altres cicles de formació professional de l'àmbit químic. Exportació de l'experiència a laboratoris de Batxillerat properament.

Autors

Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius
Jordi Masip Tarragó

Jordi Masip Tarragó

Institut Comte de Rius

Paraules Clau

Gestio
laboratoris
Ús del mòbil a l´aula
Seguretat

Observacions

La identificació dels riscos dels productes químics que utilitzem és una acció prioritària i imprescindible per a realitzar un treball segur amb ells en els laboratoris docents. L'ús de la tecnologia mòbil i el núvol permet una millor gestió dels estocs, la seguretat i el coneixement de reactius. POTENCIALITAT: Canviar les metodologies tradicionals de treballar als laboratoris, introduint els mòbils i les tauletes com a eina per a tenir una informació en temps real, i una adaptació de les etiquetes necessàries per als milers de reactius secundaris que es generen als laboratoris docents. Tota aquesta informació es subministra a través de: • L'etiquetatge obligatori dels envasos dels productes químics, incloent informació sobre els riscos i mesures de seguretat bàsiques a adoptar. • Les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que el proveïdor ha de posar a disposició de l'usuari professional. • L'ús de tecnologia mòbil com a eina de managment als laboratoris, en temps real en cas de finalització dels estocs i potencials comandes de reactius La participació del alumnes en l'inventari, etiquetatge de seguretat i ús és clau per assolir les competències professionals d'emmagatzematge, gestió i ús segur dels reactius en el laboratori.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari