Let's Change the Story

novembre de 2015 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta mostra una de les possibilitats d'EDpuzzle: Canviar l'àudio del vídeo utilitzat. Això permet agafar vídeos amb històries, amb narrativa i fer que l'alumnat, després d'analitzar les imatges i la història mostrada canvíi tot el contingut textual i narratiu tot creant quelcom totalment diferent.

Objectius

  • Crear una història coherent amb unes imatges determinades
  • Poder posar veu a una narració en llengua estrangera
  • Analitzar el contingut d'una producció audiovisual amb detall

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentem l'aplicació EDpuzzle a l'alumnat i mostrem les seves possibilitats. Ens centrem en la utilitat de doblatge/canvi d'àudio
  2. L'alumnat fa grups de 2/3 persones
  3. Cada grup busca un vídeo a algun canal d'Internet. Convé que el vídeo tingui estructura narrativa. Millor triar algun vídeo amb una història de ficció
  4. Cal revisar el diàleg i recrear un de nou aprofitant els moviments dels personatges del vídeo o les escenes que hi mostra
  5. El professor pot revisar el text creat pel grup
  6. Es publica el projecte i es mostra a classe

Autor

Ricard Garcia

Ricard Garcia

Altres

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

EDpuzzle
ESL
ELT
llengua estrangera
Llengua anglesa
Narrativa
Llengua oral

Observacions

Cal parar molta atenció a la part en la qual es prova de casar imatge amb so... és bo que vegin que s'ha de lligar el moviment dels llavis dels actors amb el que diem nosaltres. Així mateix, també és important que si afegim text a un vídeo descriptiu, les descripcions estiguin ben lligades amb les imatges.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari