Juga-hi del 10 al 20

gener de 2016 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Molts alumnes de primer de primària tenen dificultats per assolir la numeració que va del 10 al 20. Tot i que és un escull força comú, el docent ha de procurar que el nen no perdi la motivació per l'aprenentatge de les matemàtiques. La proposta que presento té l'objectiu de treballar la numeració i la seriació a partir del joc autònom.

Objectius

 • Comprendre el procés de seriació que s'estableix entre el 10 i el 20.
 • Identificar i escriure correctament la numeració entre 10 i 20.
 • Treballar de forma autònoma a partir d'una proposta lúdica.
 • Fer ús de les tecnologies digitals com a eina normalitzada d'aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Preparació del material. El docent prepara targetes de paper o cartró per tal que els nens puguin escriure els números que hi ha entre 10 i 20. És recomanable que aquesta acció estigui contextualitzada en una activitat concreta. Els alumnes han de saber que l'objectiu final de l'activitat és desenvolupar jocs per a la tauleta.
 2. Digitalització de les targetes. El mestre, a través de qualsevol app d'escanejat d'imatges captura tots els números (del 10 al 20) que ha fet el nen i els exporta a arxiu d'imatge.
 3. Digitalització de la veu. Després del procés de digitalització de l'a representació gràfica dels números, el docent s'haurà d'encarregar d'enregistrar l'àudio de la numeració amb Bitsboard.
 4. Escriptura en pantalla. Una altra de les opcions, alternativa a la digitalització de les targetes, seria que el nen fes el traç de les xifres directament en pantalla. De fet, també ho podria fer el docent... Tot dependria del temps de planificació i dels objectius específics.
 5. Configuració. Una vegada que el dinamitzador de l'activitat tingui la representació gràfica de les xifres, l'escriptura i l'àudio, podrà configurar el paquet d'activitats.
 6. Implementació. Es presenta l'activitat al grup d'alumnes, tot i que es deixa marge a una exploració no guiada de l'entorn. El docent valora quin haurà de ser l'acompanyament en funció de les característiques del grup.
 7. Selecció de la tipologia d'activitats. No totes les activitats que pot generar l'aplicació són coherents amb el contingut que s'ha introduït. Per tant, és important que es tingui molt present aquest procés de selecció.

Observacions

Bitsboard és un generador d'activitats molt versàtil i totalment multidisciplinar. Aquí es proposa aquesta experiència, tot i que es podria fer servir en qualsevol altre context d'ensenyament/aprenentatge. Especialment recomanable per treballar-ho en petit grup i amb nens que presentin dificultats en l'assoliment de la numeració i seriació del 10 al 20. Per molts alumnes, pot arribar a ser especialment engrescador la fase de disseny dels jocs a partir de les seves aportacions. L'ús d'aquest recurs és idoni per a una metodologia de treball per projectes. El disseny i l'aportació o creació de material condiciona un diàleg constant i possibilita una bona dinàmica de treball.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari