Exposició amb QR

abril de 2018 Escola Catalunya
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A la nostra escola cada curs es treballen dos pintors/es importants al llarg de la història. Cada curs treballa obres sobre aquest i, anteriorment, tot l'alumnat reproduïa les mateixes obres. El que fem amb aquesta activitat és que cada estudiant elegeix una obra diferent i la reprodueix amb una tècnica que no tingui res a veure amb l'emprada en l'original (puntillisme, blanc i negre, realisme, cubisme, collage...). A l'àrea de plàstica es treballen les obres i, posteriorment es muntarà una exposició a l'escola. En l'exposició, les obres aniran acompanyades de codis QR elaborats pels autors i autores dels treballs. El contingut d'aquests codis QR serà el següent: - Fotografia del quadre o obra original. - Informació sobre el quadre. - Informació sobre la tècnica emprada. - Informació sobre l'autor/a.

Objectius

 • Cercar, destriar i crear informació.
 • Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les propostes i creacions personals.
 • Col·laboració en la realització d'un projecte en grup, l'elaboració d'una exposició.
 • Cercar, descobrir i utilitzar tècniques per crear/reinventar obres.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Cerca d'obres de l'autor/a.
 2. Elegir obra a reproduir.
 3. Cerca de l'alumnat i explicació docent de diferents tècniques de dibuix.
 4. Reproducció de l'obra amb una tècnica diferent a la emprada pel pintor/a original.
 5. Cerca d'informació sobre l'obra i l'autor.
 6. Creació de codis QR amb tota la informació recollida sobre l'obra (imatge original, informació sobre l'obra, informació sobre l'autor/a...)
 7. Muntatge d'una exposició amb tots els treballs de l'alumnat acompanyats pels codis QR amb tota la informació.
 8. Visita de l'exposició amb les obres de les altres classes i nivells.

Observacions

L'alumnat elegeix una gran varietat de tècniques per reproduir les obres. De fet, alguna obra la trien diferents alumnes, però la reprodueixen amb diferents tècniques.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari