De les lletres a la Realitat Augmentada

abril de 2019 Escola de Maspujols
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Activitat en la que els alumnes de segon cicle d'Educació Infantil, parvulari de 3 a 6 anys poden aprendre a escriure i a llegir sobre un dispositiu mòbil o una tauleta, a mode de pantalla digital. Mitjançant AR Flashcards Animal-Alphabet - AR Flashcards, els alumnes aprenen les lletres i el nom dels animals en anglès. Primer han d'escriure correctament la lletra en una plantilla creada amb One Note en la que poden escriure o bé les notes a mà sobre la pantalla tàctil de la tauleta, o bé, es pot imprimir la plantilla. En el cas de l'escriptura sobre tauleta, poden reescriure-la amb OneNote les vegades que els sigui necessari, fins a aconseguir que sigui com el model. Els alumnes es poden autoavaluar. Sobre paper, en canvi, només disposen del model de lletres Finalment, poden triar amb les flashcards o targetes, quines són les lletres que han escrit correctament, i veure en realitat augmentada i en anglès com s’anomena l’animal o el dinosaure que han triat. Aquesta App permet també crear marcadors amb els diversos animals a partir d’imatges i fer-los aparèixer en un punt concret de l’aula i marcat prèviament, movent el dispositiu. És apte per a fer una activitat de captura d’animals i treballar mapes o posicions visio-espacials per exemple en el pati de l’escola. És una activitat basada en el joc manipulatiu i l'ús de les TAC, i pensada per a fomentar la curiositat i acceptar l'error com a eina d'aprenentatge i millora, no només a les escoles, sinó també en família. Activitat d'aprenentatge de les habilitats de lecto-escriptura per mitjà de: * diversos llenguatges (imatges, dibuixos en realitat augmentada, lletres) * medis (pantalla digital i paper) * diverses llengües (català, castellà o anglès). Aquesta activitat està ajustada a situacions de comunicació habituals a l'escola i a casa. Adaptable a alumnes amb altes capacitats en parvulari, o alumnes amb necessitats educatives especials d'altres cicles de la primària

Objectius

 • Desenvolupar habilitats de comunicació, relació, expressió, comprensió de l'abecedari i vocabulari en diverses llengües.
 • Progressar en la comunicació i l’expressió per mitjà de diverses llengües (català, castellà o anglès) i llenguatges (imatges, dibuixos, realitat augmentada i lletres ) ajustada a situacions de comunicació habituals a l'escola i a casa, en diversos idiomes
 • Adquirir habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió, la comunicació, i el pensament racional mitjançant l'ús de les TAC. Assolir les competències bàsiques en les TAC durant la primera etapa educativa, afavorint l'ús educatiu de tauletes i dispositius mòbils
 • Afavorir que l'infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, descobrint, experimentant, i manipulant. Fomentar la curiositat i acceptar l'error com a eina d'aprenetatge i millora.
 • Planificar activitats lúdiques de captura d’animals i de coneixença del medi o de l’entorn de l’escola.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. DOCENT: Impressió de les targetes. Es recomana plastificar-les per augmentar el seu ús. Si es vol, també es pot projectar en la pantalla d’un telèfon, un ordinador o una pissarra digital
 2. DOCENT: Carregar al dispositiu el programa AR Flashcards Animal-Alphabet, i oferir-li el dispositiu a modus de pantalla digital de notes amb la plantilla de OneNote a l’alumne. Triar una o diverses lletres per a que l’alumne les reprodueixi Treball segons les necessitats: identificació de la primera lletra, identificació de paraules que les contenen, etc. (Es pot fer en paper també)
 3. DOCENT: Entrenament en l’ús del programa als alumnes. Es molt intuïtiu i no cal saber llegir ni escriure.
 4. ALUMNE: Escriure la lletra o lletres amb el mode de prendre notes a ma en OneNote, o en paper, i amb el dit, les lletres de la paraula. En cas d’error, fer un enrere i tornar a reescriure. Comparar la lletra escrita a la pantalla, amb la que ell acaba d’escriure. Autogestió de l’espai disponible en la plantilla.
 5. ALUMNE: Cerca les lletres assignades entre totes les targetes d'AR Flashcards. Lectura en veu alta de cada lletra.
 6. DOCENT: Carregar al dispositiu el programa AR Flashcards Animal-Alphabet
 7. ALUMNE: Veure com es reprodueix en realitat augmentada la lletra o lletres escollides. Es poden també construir paraules amb les targetes
 8. DOCENT: Avaluació dirigida Avualuació per parells: Alumne alumne. Treball cooperatiu i col·laboratiu Avaluació clàssica: Alumne- Professor: Control temporal, control de l’evolució de l’alumne en el procés de lecto-escriptura. Autoavaluació: Com ho he fet avui? He pogut escriure la lletra, o em faltava espai? He trobat la targeta ràpidament? He identificat totes les lletres bé? Estic satisfet? Ho vull repetir?
 9. NUCLI FAMILIAR: Pot ser una bona activitat de reforç per a fer fora de l'escola, en forma d'aprenentatge basat en el joc.
 10. ACTIVITAT ALTERNATIVA: DOCENT: Creació de punts i marcadors i punts d’anclatge d’animals que apareixeran en realitat virtual en un espai prefixat. Per exemple, els micos, els lleons, els elefants i els cocodrils, com que són animals de la selva, apareixeran en 4 ubicacions triades del pati. Els alumnes rebran pistes verbals, i els hauran de trobar i marcar en un mapa. ALUMNE: Cerca dels diversos animals anclats en punts concrets de l’aula o d’un espai, a través de la pantalla de la tauleta

Autors

M. Antonieta Ciuret Olivé

M. Antonieta Ciuret Olivé

Escola de Maspujols
Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius

Paraules Clau

Lletres
Abecedari
Realitat Augmentada

Observacions

En l'aula de segon cicle d'Educació Infantil, parvulari de 3 a 6 anys, pot ser utilitzat com a eina de lecto-escriptura i identificació de pictogrames, amb acompanyament i tutorització de l'equip docent No és necessària una formació prèvia en TIC/TAC ja que es tracta d'una aplicació molt intuïtiva.. Dispositiu: tauleta/ telèfon mòbil amb càmera utilitzat a mode de captura . Amb l'app es poden crear marcadors d’espais. Permet esborrar en el mode de Notes de OneNote, en cas d'error o tornar enrere. El docent pot fer el control de l’evolució de l’alumne en OneNote. L'alumne fa una autogestió de l'espai, i amb un mínim entrenament, comprèn com funciona l'aplicació. Finalment amb diversos abecedaris de les targetes, pot construir si vol paraules. Es poden posar també targetes que no reprodueixin en realitat augmentada. Treball de comprensió, lecto-escriptura, millora del grafisme, psicomotricitat fina, ús de tecnologia, per alumnes de segon cicle d'infantil. El treball es pot clonar a casa amb les famílies, mitjançant un aprenentatge basat en el joc. Adaptable a alumnes amb necessitats educatives especials, nouvinguts, o amb dislèxia o disgrafia, en altres cicles de la primària. Els alumnes i famílies, també veuen els dispositius mòbils com una eina d'aprenentatge i no només d'oci.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari