Creem una pel·lícula amb Plotagon

febrer de 2017
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Plotagon ens permet crear animacions digitals d'una manera molt fàcil i intuïtiva. Tot i que trobem la versió App de dispositiu mòbil (iOS), és aconsellable sempre que sigui possible la versió descarregable al nostre ordinador (PC i Mac), més fàcil d'utilitzar. Amb Plotagon, triem un escenari i uns personatges que posa a la nostra disposició l'aplicació, tot i que també podem configurar personatges amb els elements disponibles i posar un nom concret. Una vegada triem l'escenari, Plotagon ens presenta un quadre de treball on introduir els diàlegs de la història. Podem definir quin personatge parla en cada moment, què diu (diàleg) i quina actitud té. Podem configurar interaccions entre els personatges si es troben a prop l'un de l'altre dins de l'escenari. Solament cal fer clic a la part que vulguem configurar i es despleguen les opcions que podem utilitzar. Una vegada acabada l'animació, podem publicar-la com a vídeo que es pot compartir fora de l'aplicació (YouTube). Podem pautar la creació d'històries de temàtica lliure o donar un tema concret a l'alumnat. L'aplicació transforma en veu el diàleg escrit, i únicament es pot fer en llengua anglesa.

Objectius

  • Fomentar la destresa en llengua anglesa escrita i oral (en la presentació de la pel·lícula a la classe)
  • Estimular la capacitat comunicativa (narrativa escrita)
  • Desenvolupar la capacitat de crear un guió cinematogràfic (història, personatges, escenes...)

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentar l'aplicació Plotagon a l'alumnat i plantejar la tasca: Crear una història animada
  2. Crear els grups o parelles si no es fa de manera individual
  3. Explorar el funcionament de l'aplicació i triar escenaris i personatges. És important fer això, no podem crear una història i descobrir després que no tenim personatges o escenaris adients. cal parar atenció a les possibles interaccions entre personatges que permet generar Plotagon, així com les expressions facials que podem aplicar als personatges.
  4. Crear el diàleg de la història
  5. Introduir el text del diàleg a l'aplicació, tot parant atenció a les expressions de cada personatge i la seva posició i interacció.
  6. Guardar i publicar la pel·lícula. Es pot publicar a YouTube o es pot compartir des del vincle en línia que proporciona l'entorn de l'aplicació.
  7. Opcionalment, es pot efectuar una presentació de la pel·lícula a la resta de la classe (en anglès), i l'alumnat pot atorgar uns "Òscar" a la millor pel·lícula, o a la millor comèdia, o a la millor animació de terror, al personatge més divertit, al més dramàtic, al més romàntic...

Autor

Ricard Garcia

Ricard Garcia

Altres

Tecnologies Emprades

iOS,Webtool

Paraules Clau

Animació
Llengua anglesa
Narrativa
Storytelling

Observacions

La versió educativa és de pagament. Si volem la versió gratuïta hem de descarregar la versió de creació no educativa.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari