Creació d'una Stop Motion per determinar la capacitat d'absorció dels bolquers al laboratori

març de 2019 Institut Narcís Oller
1 Comentari
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Esquematitzar de manera visual el procediment per a realitzar la pràctica per determinar la capacitat d'absorció del poliacrilat (hidrogel) que contenen els bolquers duent a terme la seqüenciació del procés mitjançant una Stop Motion. En aquest enllaç teniu una descripció detallada de tota la proposta: https://docs.google.com/document/d/1vzxiqCkkJIMOu8cup_m4QxvolnmLEjWOyyYMX4-btOw/edit?usp=sharing

Objectius

  • Dur a terme una pràctica amb continguts significatius propers a l'alumnat (saber per què i com absorbeix líquid un bolquer)
  • Saber esquematitzar un procediment pràctic al laboratori mitjançant una StopMotion que il·lustri la pràctica.
  • Anotar dades importants i saber utilitzar-les per assolir els objectius fent els càlculs necessaris
  • Treballar en Equip

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Esquema de la producció: storyboard o guió gràfic: ampliant el guió inicial i organitzant les idees de forma cronològica. -Pesem el bolquer -Obrim el bolquer -Extraiem el poliacrilat -Pesem un vas de precipitats buit: anotem el pes. -Pesem el vas de precipitats ple amb el poliacrilat: anotem el pes. -Anem afegint 20 ml d’aigua: anotem l’estona que tarda: anotem cada petita quantitat de líquid afegida / O directament afegim 200 ml d’aigua i anem fent fotos de com varia la mescla poliacrilat-aigua -Pesem l’aigua i el poliacrilat quan no es pot absorbir més aigua
  2. Preparació de l'escenari i personatges (què necessitem? quins materials?). Els “personatges” són objectes de laboratori i el protagonista: un bolquer. -Bolquer -Vas de precipitats -Balança -Proveta -Colorant (opcional) -Mòbil o tauleta amb App Stop Motion instal·lada.
  3. Filmació a través d'una aplicació de stop-motion: la part més tècnica del projecte que desenvolupa habilitats multimèdia i tècniques de producció: cada cop que s’inicia un dels punts del guió es fa una seqüència de fotos del procés.
  4. Edició del vídeo: per afegir una narrativa o efectes sonors si es desitja: veu, banda sonora, efectes, crèdits… (tasca complementària/voluntària)

Autor

Anna Casamitjana

Anna Casamitjana

Institut Narcís Oller

Tecnologies Emprades

Android,iOS,Twitter

Paraules Clau

Pràctiques
Laboratori
Física%2C Química%2C Laboratori%2C

Observacions

Procés documentat: introducció, objectius, metodologia, justificació de l'activitat com a Disseny Universal d'Aprenentatge... https://docs.google.com/document/d/1vzxiqCkkJIMOu8cup_m4QxvolnmLEjWOyyYMX4-btOw/edit?usp=sharing Aquesta pràctica: -Garanteix la participació de tots els alumnes (tots participen en la pràctica, tot el grup s’implica) -És significativa i propera a la realitat de l’alumnat (permet comprendre una realitat quotidiana com és el poder d’absorció dels bolquers) -Fomenta la col·laboració i la cooperació (per assolir l’objectiu cal que treballin en grup) Incorpora mesures i suports per a desenvolupar les tasques (es partirà d’una StopMotion d’exemple) -Ofereix activitats diverses i flexibles (diferents rols per a participar en la pràctica) -El producte final és obert (dependrà de la creativitat del grup) -Incorpora activitats d’avaluació de tipologia diversa (es fa una anàlisi conjunta dels resultats)

Comentaris

Núria Ferré
Núria Ferré
Va comentar el 03-05-2019
0 | Et sembla útil el comentari?
0
M'encanta!

L'he seguit a través de Twitter i us felicito! Molt bona manera de treballar l'aprenentatge basat en els problemes, les competències, però sobretot , despertar la curiositat per la química. Salut!


per escriure el teu comentari