Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 6 durant la sessió Edu_Hack 2016

Coneixes el museu?


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació primària
Metodologia(s)
Aprenentatge-servei
Treball per projectes

Descripció general

Elaboració d'un tríptic amb Realitat Augmentada per fer difusió del museu de la vila.

Objectius d'aprenentatge

 • Desenvolupar la capacitat de síntesi.
 • Fomentar l'organització dins els rols d'un grup.
 • Conèixer varietat d'aplicacions, entre elles de Realitat Augmentada.

Seqüenciació

 1. El museu proposa al centre educatiu fer un tríptic de difusió.
 2. Visita guiada al museu.
 3. Documentar-se i buscar informació.
 4. Organització en grups de treball (foto, àudio, disseny, realitat augmentada).
 5. Elaboració del tríptic.
 6. Revisió del tríptic: reunió del consell de redacció (1 per grup).
 7. Impressió en format paper i distribució en un àmbit proper.
 8. Publicació en format digital.

Innovation

Perquè a través de la tecnologia aconseguim que l'escola col·labori en el procés de difusió d'un museu com a entitat cultural.

Avaluació

Rúbriques d'avaluació entre els alumnes Formulari intern i extern de satisfacció Autoavaluació per valorar el procés per arribar a un producte final

Gestió de l'alula

Grups de treball o comissions segons àmbits (text, foto, vídeo, RA) Rol de redactor en cap (publicació final)

Participants

Ricardo Caparros

Ricardo Caparros

Escola Pallaresa
Pau Nin

Pau Nin

Competències

Comunicació
Digital i tractament de la informació
Iniciativa personal

Tecnologia & Recursos

Apps de Realitat Augmentada
Programa de disseny
Eina de publicació del tríptic
Programa d'edició d'imatge
Vídeo i àudio

Observacions / extres

Què hem pensat per fer en Realitat Augmentada? Quan enfoquem a la portada del tríptic amb la càmera del dispositiu i l'aplicació Aurasma (gratuïta per a dispositius mòbils iOS i Android) en marxa, aquesta app detectarà la portada com a marcador i passarà a mostrar en pantalla una animació (en format vídeo) que serveixi com a missatge de benvinguda al museu. En una de les pàgines centrals es podrà veure en Realitat Augmentada l'edifici del museu en 3D (dissenyat prèviament per un grup d'alumnes amb un programa gratuït com ara Sketchup o Tinkercad). Les apps Aurasma o Augment permeten aquesta visualització.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari