Codi QR i animals de granja

febrer de 2014 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència ha estat desenvolupada per David Gonzalez, tutor de 3r i mestre d'anglès a l'escola El Sitjar de Linyola. L'activitat consisteix a fer una descripció d'un animal de granja i fer-ne un dibuix. Cadascun dels alumnes s'enregistra llegint la seva descripció amb el dispositiu mòbil. Els dispositius hauran de tenir instal·lada l'aplicació d'edició de so Soundcloud. Després de l'enregistrament, caldrà pujar els arxius de so al bloc d'aula. És necessari associar els arxius a un codi QR que s'haurà d'imprimir i associar a un dibuix. Els alumnes desxifraran el codi QR amb l'aplicació QuickMark Reader per escoltar l'arxiu de so.

Objectius

 • Identificar un codi QR.
 • Conèixer l'ús didàctic que es pot donar als dispositius mòbils.
 • Organitzar la informació dels diferents texts; en aquest cas, la descripció.
 • Conèixer l'ús de l'ordinador i utilitzar-lo per aprendre.
 • Tenir cura del material personal i comú, donant-li un ús adequat.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Els nens realitzen la descripció escrita després d'un intercanvi d'idees amb el gran grup.
 2. Enregistrar les descripcions orals amb els dispositius mòbil. Aquesta part de la proposta s'haurà de fer per parelles.
 3. Generar els arxius de so i pujar-los a la plataforma de Soundcloud. Treball personal del docent.
 4. Els nens fan el dibuix de l’animal que han descrit.
 5. Generar el codi QR a partir de l'enllaç a l'arxiu que genera Soundcloud. Per realitzar aquesta activitat, serà indispensable fer servir una aplicació per generar codis QR.
 6. Fer un mural amb les descripcions escrites, els dibuixos i els codis QR.
 7. Desxifrar el codi QR a través dels dispositius mòbils.

Observacions

Es va trobar interessant introduir-hi l’ús de dispositius mòbils per donar un punt més de motivació. La proposta va ser rebuda amb molt èxit i els alumnes s’hi van bolcar completament. De fet, el treball de la descripció ja formava part del projecte. L’únic que hem afegit ha estat l'enregistrament de la veu dels alumnes i el treball amb codis QR. És important que els alumnes vegin que un mòbil o una tauleta pot ser un recurs més que es pot utilitzar a la classe, com un ordinador o una PDI. Els alumnes tenen 5 sessions de català a la setmana. Durant dues setmanes han estat treballant en aquesta activitat del projecte. S’ha procurat que es combinés el treball individual amb treball per parelles o petits grups per tal de fomentar la col·laboració i la cooperació. Els alumnes han anat treballant tots les mateixes activitats però una mica cadascú al seu ritme. Quan algú acabava una part de la feina, després de la supervisió i correcció del mestre, ja podia passar a la següent. Per poder organitzar-nos millor, comptàvem amb dos mestres, així mentre un estava a la classe vigilant i corregint als alumnes, l’altre podia anar a gravar en una aula buida i amb silenci. Les tasques s’han repartit entre l’aula de 3r, l’aula d’informàtica i una aula buida per poder gravar.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari