Abans i després d'un projecte

gener de 2016
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes escriuen a un Padlet, mur digital, què volen aprendre sobre un tema concret. En finalitzar el projecte, tornen a obrir el Padlet i hi escriuen les respostes que han après a les preguntes que es van plantejar abans de començar el tema.

Objectius

  • Conèixer les inquietuds dels alumnes respecte un tema concret.
  • Avaluar els aprenentatges en finalitzar el projecte.
  • Potenciar la capacitat de síntesi i l'expressió escrita

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Preparar el Padlet amb la pregunta inicial i compartir l'enllaç.
  2. Cada alumne amb un dispositiu mòbil ha d'escriure una pregunta que es fa al voltant d'un tema a tractar.
  3. En finalitzar le projecte, hi tornem a accedir per escriure la resposta a les preguntes plantejades.
  4. El mestre avalua els aprenentatges assolits per part dels alumnes.
  5. Si ha ha preguntes sense resposta, cal que es comenti entre mestre i alumnes per tal de resoldre la inquietud de l'alumne.

Autor

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

mur digital
tic
primaria
projectes
idees
aprenentatges

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari